Άρθρο Δ. Γάκη - Οργάνωση της παραγωγικής ανασυγκρότησης με σεβασμό στο περιβάλλον

Με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε και φιλοδοξούμε την έναρξη της πορείας σε μια νέα εποχή παραγωγικής ανασυγκρότησης, οικολογικού μετασχηματισμού και πολιτισμικής αναγέννησης για την Ελλάδα.

Η προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματος, με παράλληλη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της δημόσιας περιουσίας - με σεβασμό στο περιβάλλον και σε συνέργεια με την τοπική κοινωνία – θα συμβάλουν αποφασιστικά στην περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία στη νησιωτική χώρα.
Στην κατεύθυνση αυτή οι κύριες δεσμεύσεις της νέας διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν:

1. Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως όρο για την οικονομική εξυγίανση (ολοκλήρωση κτηματολογίου-δασολογίου, χαρτογράφηση αιγιαλών, ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών), προστασία των υγροβιότοπων των νησιών που συνδέονται με την παγκόσμια μετανάστευση των πουλιών, αντιμετώπιση των διεργασιών ερημοποίησης.
2. Ορθολογιστική διαχείριση των δημόσιων αγαθών και πόρων (δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότοποι, ελεύθερες αστικές εκτάσεις, πολιτιστική κληρονομιά), εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σ' αυτά και βιώσιμη παράδοσή τους στις επόμενες γενεές.
3. Αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, με έμφαση στη βιολογική και ποιοτική γεωργία. και προώθηση σύγχρονων πολιτικών/επιχειρησιακού σχεδίου για την παράκτια αλιεία, που να διασφαλίζουν τα αποθέματα και να δημιουργούν μακροπρόθεσμες βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τον κλάδο.
4. Αλλαγή του τουριστικού μοντέλου (εναλλακτικές μορφές με έμφαση στην ποιότητα σε άμεση συνέργεια με πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος).
5. Αναπροσανατολισμός του κατασκευαστικού τομέα προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
6. Διαχείριση απορριμμάτων με πολιτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
7. Ειδικά μέτρα για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, σε συνεργασία με υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού.
8. Προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
9. Εφαρμογή πολιτικών στήριξης της συνεργατικής οικονομίας
10. Εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση των νησιωτικών περιοχών με αυτές της χερσαίας χώρας καθώς και την πλήρη ενημέρωση των κατοίκων.

Με άμεσες δράσεις, νομοθετώντας στοχευμένα και μεταρρυθμιστικά, οι περιβαλλοντικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τα μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, θα έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού των μικρών νησιών του Αιγαίου.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!