6ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ οpen 2014-15

"6ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ οpen 2014-15" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Στην προσπάθεια ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Καλυμνίων , Η Επιτροπή Αθλητισμού – Γραφείο Αθλητισμού διοργανώνει για 6η συνεχόμενη χρονιά το "ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ στο Κλειστό Γήπεδο Δημοτικού Σταδίου Καλύμνου, το οποίο θα ξεκινήσει την Κυριακή 23/11/2014 με στόχο;
1. Την ενσωμάτωση της άθλησης στην καθημερινότητά των συντοπιτών μας, για την καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας και για την αρμονική ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος, και
2. Την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αθλητών και μη και η προαγωγή του αθλήματος μέσω της περιορισμένης αλλά ουσιαστικής συμμετοχής εν ενεργεία αθλητών.
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ορίζεται επιτροπή του " 6ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ οpen 2014-15" η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Πλάτσης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Επιτροπής Αθλητισμού.
2. Κορφιάς Νικόλαος, Γραμματέας Επιτροπής Αθλητισμού.
3. Νομικάριο Γιάννη, Μέλος Επιτροπής Αθλητισμού.
4. Ρηνιού Καλλιόπη, Υπάλληλο Γραφείο Αθλητισμού
5. Διακομιχάλη Βασίλη Υπάλληλο Γραφείο Αθλητισμού
και η οποία θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Πλήρη ευθύνη διοργανώσεως και διεξαγωγής του τουρνουά.
β)Έγκριση των καταστάσεων συμμετοχής των ομάδων και των δελτίων των αθλουμένων.
δ) Εκδίκαση ενστάσεων.
ε)Επιβολή ποινών.
στ) Απόφαση για όποιο ζήτημα προκύψει και δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το τουρνουά θα περιλαμβάνει 2 ομίλους ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν.Οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο συνεχίζουν, στην επομένη φάση των ημιτελικών.Οι διασταυρώσεις των ομάδων των 2 πρώτων στους ομίλους είναι οι κάτωθι:
Ο πρώτος στο πρώτο όμιλο παίζει με τον δεύτερο του δευτέρου ομίλου.
Ο δεύτερος του πρώτου ομίλου παίζει με τον πρώτο του δευτέρου ομίλου.
Οι τελικοί θα γίνουν με τη μορφή final four με ημιτελικούς και στη συνέχεια με μικρό και μεγάλο τελικό.
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΘΛΗΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν αθλητές- παίκτες ανεξαρτήτως ηλικίας.Δύναται μια ομάδα να έχει στην σύνθεση της έως 3 εν ενεργεία αθλητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι θα δηλώνονται εξαρχής στην επιτροπή με την επισήμανση εν «ενεργεία αθλητής».Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται μέχρι 15 αθλητές,Κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει τον προπονητή της ομάδαςΚάθε παίκτης οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 που θα αναφέρει πως είναι υγιής και συμμετέχει με αποκλειστικά δική του ευθύνη στο "6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ open 2014-15" σε ότι αφορά τυχόν τραυματισμό του και ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ
 
α) Οι αγωνιζόμενες ομάδες πρέπει να παρουσιάζονται στο γήπεδο με
"ομοιόμορφη" αθλητική περιβολή.
β) Οι αγωνιζόμενες ομάδες πρέπει να προσκομίζουν στον σημειωτή τα ονόματα των αθλουμένων της που θα αγωνισθούν καθώς και τα ονόματα του προπονητή και του τυχόν βοηθού του, δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
γ) Στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν. Σε περίπτωση που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τα όσα ορίζονται παραπάνω, τότε και μόνο δικαιούται να της δοθεί 15λεπτη καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα. Ο χρόνος αυτός καθορίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, από τον αναφερόμενο χρόνο περισσότερο από 15 λεπτά.
 • Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη των ορισθέντων διαιτητών.
 • Υπεύθυνοι του αγώνα ορίζονται οι εκπρόσωποι των ομάδων (ένας από κάθε ομάδα) που ευρίσκονται στο γήπεδο, οι δύο διαιτητές, οι δύο κριτές και οι οποίοι αναγράφονται και υπογράφουν στο Φύλλο Αγώνα. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιλύεται από αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 
Ισχύουν οι Εθνικοί κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων Μπάσκετ.
 • Ο Αγώνας διαρκεί 40λεπτά σε 4 περιόδους διάρκειας 10 λεπτών έκαστη (καθαρού χρόνου), μεταξύ των περιόδων θα υπάρχει διάλειμμα 2 λεπτών εκτός της 2ης προς 3η που το διάλειμμα θα διαρκεί 10λεπτά. Σε κάθε περίοδο η κάθε ομάδα δικαιούται 1 τάιμ –άουτ εκτός από την 4η όπου η κάθε ομάδα δικαιούται 2 τάιμ –άουτ.
 • Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στο κανονικό αγώνα, θα δίνεται 5λεπτη παράταση και 1τάιμ–αουτ ανά ομάδα.
 • Εάν η ομάδα παρουσιαστεί με 4 αθλητές στο γήπεδο δεν ξεκινάει ο αγώνας, και μετά 15 λεπτά κλείνει το Φ.Α με μηδενισμό της ομάδας που παρουσίασε 4 αθλητές.
 • Ομάδες ή παίκτες που προκαλούν επεισόδια που δυσφημούν τον θεσμό του ΤΟΥΡΝΟΥΑ θα αποβάλλονται για πάντα από ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ . Το ίδιο θα ισχύει και για τους διαιτητές που ανέχονται τέτοιες καταστάσεις και δεν θα τις αναφέρουν στα φύλλα αγώνα στις εκθέσεις τους.
 • Ομάδες που αποχωρούν από το πρωτάθλημα, πριν ολοκληρωθεί, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο.
 • Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες τους την ορισθείσα ημερομηνία 14/11/2014 δεν θα λάβουν μέρος στην κλήρωση.
 • Το πρόγραμμα των αγώνων θα ακολουθείται πιστά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες χωρίς καμία διαμαρτυρία. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληροφόρηση του προγράμματος, θα είναι οι εκπρόσωποι των ομάδων οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται από το Γραφείο Αθλητισμού- Δημοτικό Στάδιο τηλ: 22430-51601.
 • Αναβολή δεν θα χορηγείται για κανένα λόγο και ομάδες που δεν θα κατεβούν στο ορισμένο παιχνίδι θα το χάνουν και οι βαθμοί θα πηγαίνουν στην αντίπαλη ομάδα (2-0), αν δεν κατέβουν και οι δύο δεν θα παίρνει κανείς τους βαθμούς(0-0).
 • Αν κάποια ομάδα για διαφόρους λόγους δεν θα κατέβει σε αγώνα, αυτόματα θα αποβάλλεται από το τουρνουά και θα μηδενίζεται.
ΑΡΘΡΟ 7: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 
Η νικήτρια ομάδα θα παίρνει 2 βαθμούς και η ηττημένη 1 βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι δύο λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί στο μεταξύ τους αγώνα.
β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι περισσότερες από δύο τότε λαμβάνεται υπόψη το σύνολο πόντων, που πέτυχε η κάθε ομάδα σε όλους τους αγώνες του ομίλου.
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΠΟΙΝΕΣ
 
 • Μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή (π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής εν ενεργεία αθλητών καλαθοσφαίρισης παραπάνω των τριών ή αθλητή που εντοπίζεται να συμμετέχει στο τουρνουά με παραπάνω από μία ομάδες)
 • Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και για να συζητηθούν πρέπει ΑΜΕΣΑ με τη λήξη του παιχνιδιού και εντός το πολύ μιας (1) εργάσιμης ημέρας να υποστηριχτούν στην Επιτροπή Μπάσκετ εγγράφως.
 • Για την περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η ένσταση είναι ο αθλητής να είχε συμμετοχή στον αγώνα.
 • Δικαίωμα ένστασης έχει μόνο η διαγωνιζόμενη στο συγκεκριμένο παιχνίδι ομάδα.
 • Εφόσον αποδειχθεί αντικανονική συμμετοχή για κάποιον αθλητή σε συγκεκριμένο αγώνα, η ομάδα του θα χάνει τον συγκεκριμένο αγώνα με 20-0 & θα τιμωρείται με αποκλεισμό από το τουρνουά.
 • Η ομάδα που θα τιμωρηθεί για αντικανονική συμμετοχή παίκτη τιμωρείται αυτοδίκαια σε όλους τους αγώνες που είχε συμμετοχή ο εν λόγω παίκτης.
 • Παίκτες που προκαλούν επεισόδια θα αποβάλλονται από το τουρνουά.
 • Εάν η ομάδα παρουσιαστεί με 4 αθλητές στο γήπεδο δεν ξεκινάει ο αγώνας, και μετά από 15 λεπτά κλείνει το Φ.Α. με μηδενισμό της ομάδας που παρουσίασε 4 αθλητές
 • Ομάδες που δεν προσέρχονται στο γήπεδο σε προγραμματισμένο αγώνα τους, αποβάλλονται από το τουρνουά και τον αγώνα κερδίζει η αντίπαλη ομάδα με 20-0. Αν δεν προσέλθουν σε προγραμματισμένο αγώνα και οι δύο ομάδες, αυτόματα αποβάλλονται και οι δύο από το τουρνουά.
ΑΡΘΡΟ 10: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
 
Η κατάσταση υγείας των συμμετασχόντων είναι ευθύνη των ιδίων. Οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να γνωρίζουν, ότι δεν πάσχουν από κάποια
ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, ή θα περιόριζε την δυνατότητα συμμετοχής τους στο Τουρνουά, αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα επιλέγουν να τους αναλάβουν.
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα) κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει.
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ
 
Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ – Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου.
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τουρνουά έως και την Παρασκευή 14/11/2014 στο Γραφείο Αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου, στο τηλέφωνο 22430-51601 και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΛΗΡΩΣΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/11/2014 και ώρα 14:00 στο Γραφείο Αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου.
Το τουρνουά θα ξεκινήσει την Κυριακή 23/11/2014. Οι αγώνες θα διεξάγονται τις ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν.
Δεν θα γίνονται αναβολές σε προγραμματισμένο αγώνα.
Υποχρεούται ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας να είναι παρών στην κλήρωση έχοντας μαζί του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ομάδας του .
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
 • Όλοι οι ευρισκόμενοι στους πάγκους των ομάδων, υπόκεινται στους κανόνες που διέπουν την αθλητική συμπεριφορά.
 • Στους πάγκους των ομάδων ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 15 ΔΗΛΩΜΕΝΟΙ ΠΑΙΧΤΕΣ ΚΑΙ 1 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 16 ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ.
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
 
Την ίδια μέρα με τον μικρό & μεγάλο τελικό του τουρνουά θα διεξαχθεί διαγωνισμός τρίποντων.ί
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΑΘΛΑ -ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
 
Απονομές μεταλλίων και αναμνηστικών διπλωματών θα αποδοθούν στις 3 πρώτες ομάδες ,καθώς και κύπελλο στην πρώτη ομάδα του τουρνουά.
Έπαθλα και αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν στον πρώτο σκόρερ του τουρνουά, στο καλύτερο παίχτη του τελικού, καθώς και στον πρώτο νικητή
του διαγωνισμού τρίποντων την ημέρα των τελικών του τουρνουά.
Όλες οι απονομές θα γίνουν την ημέρα του Μικρού και Μεγάλου Τελικού μετά το πέρας των αγώνων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!