Η πρόταση του Φεϊζάλ για την αγορά του Παναθηναϊκού

Ο Πρίγκιπας όχι μόνο εμφανίστηκε αλλά προχωράει γρήγορα τις διαδικασίες για να πείσει τους μετόχους να του παραδώσουν τις μετοχές του Παναθηναϊκού. Διαβάστε το κείμενο που έχει στείλει ο Φεϊζάλ σε όλους τους μετόχους.


Ο Πρίγκιπας δεν έμεινε μόνο στη συνέντευξη Τύπου. Έστειλε επιστολές με την πρόταση του για την αγορά της ΠΑΕ σε όλους τους μετόχους και ζητεί να του παραχωρήσουν το 67.5% των μετοχών, να παραιτηθούν τα μέλη του ΔΣ και να αναλάβει από τις 20 Δεκεμβρίου τις τύχες της ομάδας, τονίζοντας ότι θα επενδύσει τουλάχιστον 42 εκ. ευρώ στην επόμενη διετία.

Επίσης ο Φεϊζάλ αναφέρει το πλάνο του για την κατασκευή νέου γηπέδου.

Η επιστολή:

"Αξιότιμοι κύριοι.

Όπως πιθανό να γνωρίζετε ενδιαφέρομαι ήδη από τον Απρίλιο του 2012 για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, της οποίας είστε οι κύριοι μέτοχοι. Το ενδιαφέρον μου αυτό εκδηλώθηκε, καθώς πληροφορήθηκα ότι οι μετοχές της εταιρίας ήταν προς διάθεση από τον τότε μεγαλομέτοχο της σε επενδυτή που θα εξασφάλιζε την υλοποίηση όρων που είχαν μονομερώς τεθεί. Οι όροι αυτοί ήταν:

Η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Συστατική επιστολή μεγάλου τραπεζικού ιδρύματος, ώστε να προκύπτει δυνατότητα του υποψηφίου επενδυτή να διαθέσει τουλάχιστον 55 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος διετίας για τις ανάγκες της εταιρίας και

Η κατάθεση 15 εκατομμυρίων ευρώ (απόλυτη κάλυψη) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την από 08/03/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Προς το σκοπό αυτό και μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις της πλευράς μας με την πλευρά του τότε μεγαλομετόχου, επισκέφθηκα την Αθήνα στις 4 Μαΐου 2012, έδωσα συνέντευξη τύπου, ώστε να κάνω και δημοσίως γνωστές τις προθέσεις μου και ανέθεσα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την εκπροσώπησή μου σε δικηγόρο Αθηνών, με τις ειδικές εντολές να φέρει εις πέρας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί η αγορά των μετοχών της εταιρείας.

Πράγματι κατέθεσα στην αρμόδια κρατική επιτροπή όλα εκείνα τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που απαιτούντο για τη χορήγηση της άδειας απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών ΠΑΕ, αλλά και που αποδείκνυαν την ιδιότητά μου, τη φερεγγυότητα του προσώπου μου, την οικονομική δυνατότητα μου και τις προθέσεις μου για το μέλλον της εταιρείας. Τα έγγραφα αυτά πληρούσαν ταυτοχρόνως και τους όρους που είχαν τεθεί από τον τότε μεγαλομέτοχο σε κάθε πιθανό υποψήφιο επενδυτή.

Συγκεκριμένα προσκόμισα τα παρακάτω έγγραφα:

Αντίγραφο του ποινικού μου μητρώου από το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχω καταδικαστεί ούτε διώκομαι για κανένα αδίκημα εντός ή εκτός Ελλάδας.
Αντίγραφο του διπλωματικού μου διαβατηρίου επικυρωμένο από την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά μου, αλλά κι το γεγονός ότι είμαι Βασιλικός Πρίγκιπας, μέλος της Βασιλικής Οικογένειας της χώρας μου.
Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Συστατική επιστολή της Γερμανικής Τράπεζας Post Bank, από την οποία προκύπτει ότι έχω διαθέσιμα για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 55 εκατομμυρίων ευρώ.
Συστατική επιστολή της Τράπεζας Saudi British Bank, από την οποία προκύπτει ότι είμαι πελάτης με υψηλότατα τραπεζικά διαθέσιμα.
Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, κατηρτισμένο από αναγνωρισμένη εταιρία οικονομικών συμβούλων, στο οποίο καταγράφονται τα σχέδιά μου για την απόκτηση και ανάπτυξη της εταιρείας.
Πριν τη συνεδρίαση όμως της Επιτροπής και της λήψης απόφασης, το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών «μετακινήθηκε» σε άλλο πρόσωπο, το οποίο ρητώς διαβεβαίωνε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε υποψήφιο επενδυτή, ο οποίος θα μπορούσε να αποκτήσει τις μετοχές μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που θα άνοιγε σε εύλογο και πάντως εντός του απαιτούμενου χρόνου.

Την 29/5/2012 η Ε.Ε.Α. μου χορήγησε ομοφώνως την απαιτούμενη άδεια. Έτσι το μόνο που απέμενε για να ολοκληρωθεί η εξαγορά ήταν η έγκαιρη και νομότυπη έναρξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε προκηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (08/03/2012), ώστε να καταθέσω εκεί το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσα να καταθέσω το ως άνω ποσό έναντι της επικείμενης αυξήσεως, χωρίς την παραμικρή εξασφάλιση ότι αυτή όντως θα άνοιγε και θα μου απέδιδε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.

Πλην όμως για λόγους εντελώς άσχετους με το πρόσωπό μου και με διαδικασίες που ήταν αδύνατο να επηρεάσω, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αυτή ουδέποτε άνοιξε, αντιθέτως δε ακυρώθηκε και προκηρύχθηκε νέα, ύψους μόλις 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αύξηση αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είχα, όπως είναι εύλογα αντιληπτό, ενδιαφέρον να συμμετάσχω, καθώς ουδείς μπορούσε να μου εξασφαλίσει ότι θα αποκτούσα το οποιοδήποτε ποσοστό (η απόφαση ορίζει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της εταιρίας ποιους νέους επενδυτές θα αποδεχθεί και θα δώσει μετοχές αλλά και σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό μου ήταν αδύνατο να ήταν περισσότερο από 20%.

Τέτοιο ποσοστό όπως είναι φυσικό δεν με ενδιαφέρει να το αποκτήσω, άλλωστε εξ αρχής είχα ξεκαθαρίσει ότι η πρόταση μου αφορά μόνον την πλειοψηφία των μετοχών. Εξάλλου είναι γνωστό σε όλους όσοι ασχολούνται με επιχειρήσεις, ότι σε αυτή τη περίπτωση, θα μπορούσαν οι μέτοχοι της πλειοψηφίας να με καθηλώσουν σε αυτό το ποσοστό επ' απειρον, ενώ εγώ θα ήμουν υποχρεωμένος να χρηματοδοτώ μια εταιρία στην οποία δεν θα είχα λόγο και καμία δυνατότητα για λήψη αποφάσεων.

Με την παρούσα επιθυμώ να γνωστοποιήσω όχι μόνο δημόσια, αλλά και προσωπικά στον καθένα από εσάς, την πρόθεσή μου να αποκτήσω την πλειοψηφία των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός (ελάχιστο ποσοστό 67,5%).

Για το λόγο αυτό είχε εκδοθεί, κατόπιν εντολής μου, τραπεζική επιταγή ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ από τη Barclays Bank PLC σε διαταγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η τραπεζική αυτή επιταγή εκδόθηκε στις 05/12/2012, είναι πληρωτέα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και μόνο, είναι δε ανέκκλητη και ισχύει για όλη την περίοδο της προσφοράς μου. Το πρωτότυπο σώμα της επιταγής παρεδόθη στον Συμβολαιογράφο Αθηνών... και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

Για την άμεση ρευστοποίηση της ανωτέρω επιταγής, στα ταμεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός τίθενται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Μεταβίβαση μετοχών έναντι συμβολικού τιμήματος 1.000 ευρώ.
Ελάχιστο ποσοστό μεταβίβασης 67,5% των μετοχών.
Παραίτηση τουλάχιστον 12 μελών του παρόντος Δ.Σ. και αντικατάστασή από πρόσωπα της επιλογής μου.
Due Diligence για την περίοδο 01/01/2012 έως και σήμερα.
Εναλλακτικά το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να ρευστοποιηθεί άμεσα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός Α.Ο. εφόσον εκπληρωθούν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και η Γενική Συνέλευση στις 20/12/2012 που προκηρύχτηκε πρόσφατα (28/11/2012) αποφασίσει για τουλάχιστον ισόποση αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το ποσό αυτό καλύπτει το παθητικό της εταιρίας σας, όπως αυτό προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που καταρτίστηκε για την ΑΜΚ που έληξε την 30.09.2012.

Μετά την κατάθεση των χρημάτων αυτών στα ταμεία της ΠΑΕ και δεδομένου ότι η εταιρία θα είναι πλέον άνευ χρεών, θα ακολουθήσει το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχω εκπονήσει με τους συνεργάτες μου και περιλαμβάνει:

1. Εισροή 42 εκατ. ευρώ για την πρώτη διετία, ώστε η ομάδα να αποκτήσει αξιόλογους παίκτες διεθνούς φήμης και αξίας αλλά και γενικότερα να λειτουργεί ως ομάδα υψηλών απαιτήσεων, όπως αρμόζει στο όνομα και την ιστορία της.,

2. Ποσό έως 100 εκατ. ευρώ για κατασκευή ιδιόκτητων γηπεδικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Υψηλότατες χορηγίες τόσο από την εταιρία Zaff International LTD ιδιοκτησίας της οικογένειάς μου, αλλά και πολλές άλλες εταιρίες του Αραβικού και όχι μόνο κόσμου οι οποίες ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, λόγω της εμπλοκής μου.

Γνωρίζετε την κακή οικονομική κατάσταση της εταιρίας και των προβλημάτων που αυτή έχει προκαλέσει, τόσο διοικητικά όσο και αγωνιστικά, με αποτέλεσμα η εταιρία να έχει περιέλθει σε σημείο να μην μπορεί ούτε σε τραπεζικό δανεισμό να καταφύγει. Γνωρίζετε επίσης ότι δεν έχει προκύψει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον άλλου οικονομικά ισχυρού επενδυτή, που θα μπορούσε να δώσει αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα.

Επειδή η πρότασή μου είναι η πλέον αξιόπιστη, αλλά και η μόνη υπαρκτή για να διασωθεί η εταιρία και η ιστορική αυτή ομάδα.

Επειδή στο πρόσωπό μου συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα εχέγγυα αξιοπιστίας, αλλά κι ισχυρής οικονομικής δυνατότητας, ώστε να είναι προς το συμφέρον της εταιρίας η παραχώρηση σε εμένα των μετοχών της.

Επειδή όσο περνάει ο καιρός η αξίας της εταιρίας φθίνει, δημιουργώντας τεράστια οικονομική ζημιά σε αυτήν, αλλά και καίριο πλήγμα στην ομάδα της οποίας είναι ιδιοκτήτρια, αλλά και στους φιλάθλους της.

Επειδή πλέον είναι στο χέρι σας ως κύριοι μέτοχοι να δώσετε οριστική και αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παραδίδοντας την εταιρία και την ομάδα σε πρόσωπο φερέγγυο, διεθνούς κύρους και μεγάλης οικονομικής δυνατότητας, ώστε να βρει η ομάδα τη θέση που αξίζει στην ιστορία και το όνομά της.

Για όλα τα παραπάνω Σας καλώ όπως αποδεχθείτε την πρότασή μου παραδίδοντας μου τις μετοχές και τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ώστε να υπάρξει άμεση κατάθεση των χρημάτων της επιταγής στο λογαριασμό της εταιρίας.

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 20/12/2012 (ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου).

Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και τις λεπτομέρειες αυτής, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, η οποία διαθέτει και πρόσφατο, νέο, ειδικό πληρεξούσιο, συντεταγμένο και επικυρωμένο από την Ελληνική Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας.

Με τιμή

Πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Αμπντουλαζίζ μπιν Νάσερ Αλ Σαούντ"
 
newsit.gr

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!