ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ  Μετά από μακροχρόνιες διεργασίες και διάλογο ανάμεσα στον Δήμο Καλυμνίων, τους καλύμνικους συλλόγους και τους απόδημους μας, η 1η παγκόσμια Παγκαλυμνιακή Συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Ελιές» στις 12-13 Αυγούστου αποφάσισε: ΙΔΡΥΣΗ Την Ίδρυση του Δικτύου των Απανταχού Καλυμνίων, που περιλαμβάνει...

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

 

 

Μετά από μακροχρόνιες διεργασίες και διάλογο ανάμεσα στον Δήμο Καλυμνίων, τους καλύμνικους συλλόγους και τους απόδημους μας, η 1η παγκόσμια Παγκαλυμνιακή Συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Ελιές» στις 12-13 Αυγούστου αποφάσισε:

 

ΙΔΡΥΣΗ

 

Την Ίδρυση του Δικτύου των Απανταχού Καλυμνίων, που περιλαμβάνει τους Καλύμνιους όπου Γης και αναβαθμίζει την σχέση Δήμου και Απόδημων Καλυμνίων. Στο Δίκτυο συμμετέχει ο Δήμος Καλυμνίων, όλες οι υπάρχουσες ή υπό ίδρυσιν οργανωμένες δομές Καλυμνίων της Ελλάδας και του εξωτερικού και όλοι οι Καλύμνιοι απόδημοι μέσω του Μητρώου των Απανταχού Καλυμνίων.

 

ΣΚΟΠΟΙ

 

Σκοποί του Δικτύου Απανταχού Καλυμνίων είναι οι ακόλουθοι:

 

 • 1.Η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και διαρκής επικοινωνία του Δήμου με όλους τους Απόδημους Καλύμνιους, μεμονωμένα ή με τις οργανωμένες μορφές δράσεων τους.
 • 2.Η διατήρηση της καλύμνικης παράδοσης και πολιτισμού της ελληνικής γλώσσας και παιδείας σε όλες τις γενεές των αποδήμων μας.
 • 3.Η προβολή του Καλύμνικου Πολιτισμού, του τουρισμού της Καλύμνου και γενικά της εικόνας του νησιού μας, στις εστίες όπου ζουν οι απόδημοι μας.
 • 4.Η συμβολή των αποδήμων στην αναπτυξιακή πορεία, κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού μας.
 • 5.Η αναβάθμιση της παροχής βοήθειας και υπηρεσιών στους Απόδημους μας στην σχέση τους με την Ελληνική Πολιτεία, από τον Δήμο Καλυμνίων.
 • 6.Η ενθάρρυνση περαιτέρω ενισχύσεων και ευεργεσιών των ομογενών μας προς την Κάλυμνο με διασφάλιση της διαφάνειας και την ορθολογική αξιοποίηση τους.
 • 7.Η ολοκλήρωση της σύνταξης του Μητρώου των Απανταχού Καλυμνίων ώστε να καταγραφούν όλοι οι απόδημοι μας.
 • 8.Η περαιτέρω οργανωτική συγκρότηση των απόδημων Καλυμνίων σε κάθε γωνιά της Γης με την δημιουργία Ομοσπονδιών, Συλλόγων όπου δεν υπάρχουν και πυρήνων Καλυμνίων και η καλύτερη δυνατή διαδικτυακή διασύνδεση τους.
 • 9.Η εκπροσώπηση της Καλύμνου σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλα όργανα και φόρουμ με στόχο την προώθηση των συμφερόντων του νησιού μας.
 • 10.Η επ’ ωφέλεια της Καλύμνου χρησιμοποίηση όλων των παραπάνω μορφών οργάνωσης, καθώς και η αξιοποίηση επιφανών Καλυμνίων και φίλων του νησιού μας, στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, με στόχο την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων του νησιού μας.
 •  

  ΟΡΓΑΝΑ

   

 • 1.Παγκαλυμνιακή Συνδιάσκεψη
 •  

  Συγκαλείται κάθε χρόνο, την περίοδο πριν τις 15 Αυγούστου στην Κάλυμνο. Αποτελεί ανοικτό φόρουμ συζήτησης των θεμάτων των αποδήμων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόδημοι. Συμμετέχει επίσης, ο Δήμος Καλυμνίων δια του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου αποδήμων, καθώς και όλες οι οργανωμένες δομές των αποδήμων μας.

   

 • 2.Συντονιστική Επιτροπή Απανταχού Καλυμνίων (Σ.Ε.Α.Κ.)
 •  

  Αποτελείται από τους θεσμικούς παράγοντες που παρακάτω αναφέρονται. Τα μέλη του ορίζονται αυτοδικαίως, λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας και αντικαθίστανται όταν την απολέσουν από αυτόν που εκλέγεται στην θέση του. Συνεδριάζει διαδικτυακά. Το Σ.Α.Κ. συγκροτείται από τους ακόλουθους:

   

  • Τον εκάστοτε Δήμαρχο Καλυμνίων που κατέχει την θέση του Προέδρου.
  • Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της Μειοψηφίας.
  • Τον εκάστοτε υπεύθυνο αποδήμων, που κατέχει την θέση του γραμματέα.
  • Τους Προέδρους των Ομοσπονδιών, ή υπό ίδρυσιν Ομοσπονδιών, ήτοι: της Παγκαλυμνιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ και της υπό ίδρυσιν Παγκαλυμνιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας. Της Ομοσπονδίας που θα προκύψει από της Ένωση Καλυμνίων Νότιας Γαλλίας και μέχρι τότε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αδελφοποίησης Καλύμνου – Arles. Του υπό ίδρυσιν Συνδέσμου Καλυμνιακών Συλλόγων Ελλάδας, μέχρι τότε, από πρόσωπο που θα ορίσει η Ένωση Καλυμνίων Αττικής.
  • Τους Προέδρους όλων των Καλυμνιακών Συλλόγων και Αδελφοτήτων της Ελλάδας και του Εξωτερικού που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται κανονικά.

   

  Το Σ.Ε.Α.Κ. αποτελεί την μορφοποίηση της συνεργασίας Δήμου – Αποδήμων. Συντονίζει δηλαδή την συνεργασία επί θεμάτων αποδήμων και την επικοινωνία

   

  • Δήμου Καλυμνίων
  • Ομοσπονδιών και Συλλόγων
  • Όλων των αποδήμων μέσω του Μητρώου Απανταχού Καλυμνίων

   

  Εισηγείται την πολιτική του Δήμου στον τομέα των αποδήμων στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει. Ελέγχει την πορεία των μεγάλων στόχων του Δικτύου, όπως είναι η ολοκλήρωση του Μητρώου των Απανταχού Καλυμνίων και η δημιουργία πυρήνων Καλυμνίων. Προσπαθεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των καλυμνιακών συλλόγων, στην ενωμένη και ισχυρή δράση τους.

   

  Επιφορτίζεται με τις ακόλουθες δράσεις:

   

  • Διοργάνωση ετήσιας Παγκαλυμνιακής Συνδιάσκεψης στην Κάλυμνο
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων «Εβδομάδα Αποδήμων»
  • Οργάνωση τηλεδιασκέψεων
  • Προβολή της Καλύμνου στα ΜΜΕ και μέσω του «καλύμνικου περιπτέρου» στις εστίες των αποδήμων
  • Συνδρομή στη δημιουργία του «Μητρώου απανταχού Καλυμνίων»
  • Βοήθεια στην ενημέρωση της ιστοσελίδας αποδήμων «www.tzivaerikalymnos.com»
  • Εκπροσώπηση της Καλύμνου στο Συμβούλιο Αποδήμων Ελλάδος και άλλα φόρουμ διαμόρφωσης της πολιτικής των αποδήμων
  • Συνδρομή στον Δήμο, όταν του ζητηθεί, στην προώθηση σημαντικών προβλημάτων του νησιού μας.

   

   

   

  Αρχή λειτουργίας της είναι η ομοφωνία και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή συμφωνία από την μεγάλη πλειοψηφία των μελών του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εσωστρέφεια και να προωθούνται αποτελεσματικά οι κοινές δράσεις στον χώρο των αποδήμων.

   

 • 3.Διαρκής Γραμματεία Συμβουλίου Απόδημων Καλυμνίων
 •  

  Εκτελεί τις αποφάσεις και τον προγραμματισμό του Σ.Α.Κ. Βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία διαδικτυακά. Αποτελείται από τον υπεύθυνο αποδήμων ως συντονιστή και τους Προέδρους των 4 Ομοσπονδιών.

   

 • 4.Ομοσπονδίες
 •  

  Η Παγκαλυμνιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ, ήδη λειτουργεί με δικό της καταστατικό. Υπό ίδρυσιν είναι η Παγκαλυμνιακή Ομοσπονδία Αυστραλίας.

   

  Η Ένωση Καλυμνίων Νότιας Γαλλίας που ιδρύθηκε φέτος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αδελφοποίησης Καλύμνου – Arles και πυρήνες Καλυμνίων της Γαλλίας και υπόλοιπης Ευρώπης, αποτελεί την βάση διασύνδεσης των Καλυμνίων της Ευρώπης.

   

  Η Ένωση Καλυμνίων Αττικής, αντιστοίχως, θα αποτελέσει την βάση συνεργασίας των καλυμνιακών συλλόγων της Ελλάδας. Θα επιδιωχθεί όλες οι Ομοσπονδίες να συμμετάσχουν στο ΣΑΕ ή άλλα φόρουμ διαμόρφωσης της πολιτικής της χώρας μας στον τομέα των Αποδήμων.

   

 • 5.Σύλλογοι
 •  

  Αποτελούν το βασικό κύτταρο του Δικτύου των Απανταχού Καλυμνίων. Επιδίωξη μας είναι να έχουν όλοι οι Καλύμνικοι Σύλλογοι εσωτερικού και Ελλάδας δική τους στέγη και χορευτικό, καθώς και χώρο για να εκτίθεται πολιτιστικό υλικό της Καλύμνου.

   

  Οι σύλλογοι με τα όργανα τους καθορίζουν τον προγραμματισμό δράσης και τις εκδηλώσεις τους. Παράλληλα συνδράμουν με την βοήθεια τους στην επιτυχία των κοινών στόχων του Δικτύου (θεσμικά, Μητρώο Απανταχού Καλυμνίων, ενημέρωση ιστοσελίδας κ.λ.π.)

   

   

   

 • 6.Πυρήνες Καλυμνίων
 •  

  Με την βοήθεια του Δικτύου και των Ομοσπονδιών, επιδιώκεται η δημιουργία πυρήνων Καλυμνίων, σε περιοχές όπου ο αριθμός τους δεν επιτρέπει την ίδρυση Συλλόγου.

   

  Στόχος των πυρήνων είναι η κοινωνική σύνδεση των Καλυμνίων μεταξύ τους στην περιοχή που κατοικούν, η οργάνωση μιας τουλάχιστον καλύμνικης βραδιάς ετησίως, ή διαδικτυακή σύνδεση με τον Δήμο και η συμμετοχή στις κοινές μας εκδηλώσεις (Παγκαλυμνιακή Συνδιάσκεψη, Εβδομάδα Αποδήμων, εκδηλώσεις Ομοσπονδιών κ.λ.π.)

   

   

   

  ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

   

  Το Δίκτυο Απανταχού Καλυμνίων, δεν αποτελεί μια κλασική Συνομοσπονδία Συλλόγων, ούτε υπόκειται στις συνήθεις αρχές λειτουργίας των οργάνων.

   

  Αποτελεί μια σύνθετη μορφή αναβάθμισης της επικοινωνίας των απανταχού Καλυμνίων, συντονισμού και ενίσχυσης της δράσης τους για την προώθηση των συμφερόντων του νησιού μας, η οποία έχει δική της δυναμική και συνεχώς εξελίσσεται.

   

  Βάσει της αξιολόγησης της πορείας αυτής, θα αναζητηθεί στο μέλλον η ενδεχόμενη μετεξέλιξη της δομής της ώστε να υπηρετεί με τον κάθε φορά καλύτερο τρόπο, την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην 1η Παγκόσμια Παγκαλυμνιακή Συνδιάσκεψη.

   

   

   

                                                              Κάλυμνος, 13 Αυγούστου 2012

  Πηγή


  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

  Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

  Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

  Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

  Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

  Pantelis

  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

  ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

  ΥΓΕΙΑ

  v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

  Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

  kalymniansvoice.com

  Copyright © 2018 | All rights reserved.

  Ακολουθείστε μας στο Facebook
  Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!