ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2012-2013

  Ξεκίνησαν στους περισσότερους Δήμους της χώρας οι εγγραφές και επανεγγραφές των παιδίων στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς .Σας παρουσιάζουμε τα Δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν και τους δικαιούχους που μπορούν να εγγραφούν βάση των κοινωνικών κριτηρίων.

Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν προθεσμίες ανάμεσα από 21 Μαιου εώς και 10 Ιουνίου με μερικές εξαιρέσεις όπως το Βρεφοκομίο Αθηνών το οποίο οι αιτήσεις νέων εγγραφών είναι από 21 Μαιου εως 1 Ιουνίου . Για τις προθεσμίες θα σας προτέιναμε να επισκεφτείτε τις σελίδες των Δημων δίοτι ο κάθε ένας έχει διαφορετικές προθεσμίες .

Τα δικαιολογητικά που στο σύνολό τους οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι βάση της Νομοθεσίας να ζητήσουν από τις οικογένειες είναι τα παρακάτω . Θα θέλαμε να σας επισυμάνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια εξτρά δικαιολογητικά που μπορεί να σας ζητήσει ο Δήμος σας τα οποία δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν από εμάς λόγω του πλήθους των Δήμων .

Δικαιολογητικά συμμετοχής

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν η οικογένεια είναι πολύτεκνη ή έχει τρία παιδιά.

Σχετική ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας, εάν πρόκειται για άγαμους γονείς.

Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου, εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή σπουδαστές.

Βεβαίωση από τον στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.

• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2011

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η μητέρα είναι μισθωτή, απαιτείται

Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2011 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται

Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται ανασφάλιστη, απαιτείται:

αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την 15/06, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη, απαιτείται

αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται

βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα.

dikaiologitika.gr


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!