Επιστολή από Επιμελητήριο Δωδεκανήσου προς Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος για την Τράπεζα δωδεκανήσου

Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης και αβεβαιότητας, με τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία και στην αγορά να παραμένουν και μάλιστα να αυξάνονται, η οικονομία της Δωδεκανήσου, έχει να αντιμετωπίσει ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο απορρέει από την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, στις 8 Δεκεμβρίου 2013, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Μια  απόφαση που επιδείνωσε δραματικά το περιβάλλον στο οποίο δίνουν την μάχη της επιβίωσης οι επιχειρήσεις μας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί δυσανάλογα η Δωδεκανησιακή επιχειρηματικότητα, αφού χορηγήσεις ύψους 260.000.000 ευρώ έχουν «παγώσει», και αντιμετωπίζονται με καθεστώς εκκαθάρισης.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις στην αγορά και δυσεπίλυτα προβλήματα στις τοπικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, όταν η εποχική Δωδεκανησιακή Οικονομία βρίσκεται ακόμη σε χειμερία νάρκη και όταν το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων βρίσκεται υπό εξέταση, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματικές τάξεις να βρίσκονται  σε κατάσταση σύγχυσης και αδημονίας.

Σε συνέχεια των συναντήσεων που είχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με Αρμοδίους και στελέχη των Υπουργείων , αποφασίσθηκε και απεστάλη σχετική επιστολή προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κο Στουρνάρα, και η οποία κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, κ.κ. Βαρουφάκη και Σταθάκη, η οποία σας επισυνάπτεται.

 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

                                            

                                                          

Ρόδος, 18 Μαρτίου 2015

Α.Π.: 1415 / Α1/ 2

 

Προς : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπόψη Διοικητή κ. Ι. Στουρνάρα

Κοιν: Υπ.Οικονομικών κ .Βαρουφάκη

Υπ. Οικονομίας κ. Σταθάκη

 

Κύριε  Διοικητά,

 

Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης και αβεβαιότητας, με τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία και στην αγορά να παραμένουν και μάλιστα να αυξάνονται, η οικονομία της Δωδεκανήσου, έχει να αντιμετωπίσει ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο απορρέει από την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, στις 8 Δεκεμβρίου 2013, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

 Μια  απόφαση που επιδείνωσε δραματικά το περιβάλλον στο οποίο δίνουν την μάχη της επιβίωσης οι επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου, που  εξακολουθούμε να θεωρούμε άδικη για τα νησιά μας και που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με την εφαρμογή άλλων μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί δυσανάλογα η Δωδεκανησιακή επιχειρηματικότητα, αφού χορηγήσεις ύψους 260.000.000 ευρώ έχουν «παγώσει».

Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ύφεσης που αντιμετωπίζει η χώρα και συνακόλουθα τα νησιά της Δωδεκανήσου, το κλείσιμο των ορίων δανείων 260.000.000 ευρώ έχει αναπόφευκτα πολλαπλασιαστική επίδραση στην τοπική οικονομία. Οι συγκεκριμένες δανειοδοτήσεις δεν μεταφέρθηκαν σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα για να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, όπως η ΤτΕ μερίμνησε να γίνει με τις αντίστοιχες καταθέσεις της Τράπεζας. Αντιθέτως, παρέμειναν  στην υπό εκκαθάριση πλέον Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου και αντιμετωπίζονται με καθεστώς εκκαθάρισης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις στην αγορά και δυσεπίλυτα προβλήματα στις τοπικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, όταν η εποχική Δωδεκανησιακή Οικονομία βρίσκεται ακόμη σε χειμερία νάρκη και όταν το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων βρίσκεται υπό εξέταση, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματικές τάξεις να βρίσκονται  σε κατάσταση σύγχυσης και αδημονίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες όμως, η εκκαθάριση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου προχωράει κανονικά, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους της και όχι την εξυπηρέτηση της αγοράς και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δανείων, όπως διενεργούν οι υπόλοιπες συστημικές Τράπεζες.

Κατά συνέπεια,  πέραν του γεγονότος ότι χρηματοδοτημένες από την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου επιχειρήσεις υπόκεινται σε αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά, λόγω της διαχείρισης των δανειοδοτήσεων τους, πολλές εξ αυτών  βρίσκονται σε δυσχερέστατη θέση, διότι  πιέζονται να ρυθμίσουν ή να αποπληρώσουν δάνεια σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να τους δίδεται η ευελιξία μακροχρόνιων ρυθμίσεων, σε μια αγορά πλήρως «βαλτωμένη», τουλάχιστον  επί του παρόντος. Σημειωτέον ότι η Ελληνική Πολιτεία για πολύ μικρότερα ποσά οφειλών εφαρμόζει ρυθμίσεις 100 δόσεων. Δεν μπορεί, επομένως, σε χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ να επιζητείται μεσοχρόνια περίοδος εξόφλησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, που συνθέτουν ένα ασφυκτικό κλοιό γύρω από τις επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας με τον καθορισμό, μέσω της Εκκαθάρισης της οποίας εποπτεύουν οι Υπηρεσίες σας, μιας πολιτικής εξυπηρέτησης δανείων και ρυθμίσεων μακροχρόνιας περιόδου και για τους χρηματοδοτούμενους από  τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, όπως ακριβώς ισχύει και στις υπόλοιπες συστημικές Τράπεζες της χώρας.

Επιπροσθέτως, ζητούμε την έγκριση μείωσης των επιτοκίων όλων των χρηματοδοτήσεων, αφού αυτά παραμένουν στα υψηλότατα επίπεδα της αγοράς προ 15 μηνών (+10%) και δεν έγινε καμία προσαρμογή τους στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς, οι οποίες  ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από τις συστημικές Τράπεζες.

Κύριε Διοικητά,

Το κλείσιμο των δανείων, οι διαταγές πληρωμής και οι πλειστηριασμοί, σε μία οικονομία η οποία βρίσκεται σε ύφεση, γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα  ότι δεν επιφέρουν κανένα θετικό αποτέλεσμα, αντιθέτως, επιδεινώνουν την  ήδη δυσχερέστατη οικονομική πραγματικότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, ζητούμε να συμβάλετε  στην ανακούφισή τους μέσα από λύσεις όπως η μακροχρόνια εξυπηρέτηση δανειοδοτήσεων, που θα συνάδουν με το πλάνο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Προσβλέποντας στην θετική ανταπόκρισή σας,

 

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πάππου

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

           


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!