ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Ενημερωτική Επιστολή για την επιλογή Τύπου Λυκείου

Αγαπητοί γονείς, αυτό τον καιρό το παιδί σας κι εσείς βρίσκεστε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

Αναφερόμαστε στο δίλημμα για το ποιο τύπο Λυκείου θα επιλέξει, το Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο. Αυτή είναι μία δύσκολη απόφαση αφού, ουσιαστικά, με την επιλογή αυτή χαράζετε από κοινού, μαζί με το παιδί σας, τόσο το μέλλον του όσο και το μέλλον της αυριανής του οικογένειας. Για να βοηθήσουμε στην επιλογή σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι ευρέως γνωστά.

Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι Γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη των Γενικών Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.

      Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι τους οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). 

 

1.      Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, τη δημιουργικότητά του και την κριτική σκέψη.

2.      Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.

         Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξης περιλαμβάνει 22 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 13 ώρες την εβδομάδα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγει ο μαθητής. Οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι τέσσερις: Τεχνολογικές Εφαρμογές,-Διοίκηση και Οικονομία -- Τομέας Υγείας – Πρόνοιας ---- Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. Στη Β και στη Γ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας και 23 ώρες μαθήματα ειδικότητας, που περιλαμβάνουν Θεωρία και Εργαστήριο σε αναλογία περίπου 50%. Δεν διδάσκονται καθόλου Αρχαία και Βιολογία όπως στο ΓΕΛ. Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων, τίθενται  από τους διδάσκοντες καθηγητές.

Προαγωγή σε επόμενη τάξη : Για την προαγωγή και την απόκτηση του απολυτηρίου απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον 9.5, ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών της ετήσιας επίδοσης όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας και του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ,όπου αυτά διδάσκονται χωρίς εξετάσεις. Δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση. 

3.      Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.

4.      Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.

5.      Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.

6.      Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ  για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.

7.     Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με δύο τρόπους: Α. Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και Στρατιωτικές –Αστυνομικές σχολές και Α.Ε.Ν. μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο(2) μαθήματα της ειδικότητάς του, επιλέγοντας την ομάδα Β΄.

Β. Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και μόνο σε αυτά που είναι συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητά τους ,Στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών, Α.Ε.Ν. μέσω ειδικών Πανελληνίων Εξετάσεων γίνεται όπως και σήμερα μετά από εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά (με συντελεστή 1,5) και δύο μαθήματα ειδικότητας (με συντελεστή 3,5). Οι θέσεις για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ ορίζονται με ειδικό ποσοστό επιλέγοντας την ομάδα Α΄.

8.      Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.

9.      Ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση.

           ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΑ.Λ. ΓΕ.Λ.
Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας. -----------------------------

Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές

 εξετάσεις.

Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές και πανελλήνιες  εξετάσεις. 
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων - γενικής παιδείας & ωφελιμότητας  (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών κ.α.) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.

Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.

------------------------------------

------------------------------------

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά  προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ. και φοιτούν ένα (1) έτος.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ και φοιτούν δύο (2) έτη.

-----------------------------------------------

Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.

-----------------------------------------

Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου. Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές. Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών.

------------------------------------

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ είναι εθελοντική μετά το τρίτο έτος,εφαρμόζεται Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, όπου ο μαθητής αμείβεται και αποκτά πτυχίο επιπέδου 4. ΟΧΙ

                                                                       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1ου  ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

                                                                                             

1o ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Εγκεκριμένες ειδικότητες για το σχ.ετος 2015-16 με βάση τα ΦΕΚ2501/19-9-2014- ΦΕΚ 2298/27-08-2014-ΥΠ.ΑΠΟΦ.Φ8/56024/Δ4/6-4-15.

Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ
Ομάδες Προσανατολισμού Τομείς-Ειδικότητες Ειδικότητες
Τεχνολογικές Εφαρμογές
Μαθήματα Ώρες
Αρχές Μηχανολογίας 4
Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας 3
Τεχνικό Σχέδιο                        2
ΣΕΠ 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
1 Πληροφορικής

1

2

3

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών Δικτύων και Δικτύων Η/Υ

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

2 Μηχανολογίας

1

2

3

4

5

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχν/γίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

3 Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1

2

3

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Αυτοματισμού, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

4 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

1

2

Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Απορρύπανσης

Διοίκηση και Οικονομία
Μαθήματα Ώρες
Οργάνωση και Διοίκηση 4
Αρχές Λογιστικής 3
ΣΕΠ                2
Εφαρμογές Πληροφορικής 4
1 Διοίκησης και Οικονομίας

1

2

3

4

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

           Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής
Μαθήματα Ώρες
Αγωγή Υγείας 3
Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας 2
Πρώτες Βοήθειες 2
Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις 2
ΣΕΠ 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
1

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

1

Βοηθός Νοσηλευτή

Γεωπονία, Τεχνολογία Τροφίμων Και Διατροφής
Μαθήματα Ώρες
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής 3
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων  2
Αρχές Επιστήμης της Διατροφής 3
ΣΕΠ 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
1 Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων Και Διατροφής 1

Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

 

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Μαθήματα Ώρες
Ναυτική Τέχνη 2
Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 4
Σ.Ε.Π. 2
Τεχνικό Σχέδιο 1
1 Πλοιάρχων 1 Πλοίαρχος  Εμπορικού Ναυτικού
2 Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού 2 Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
   

 

Οι μαθητές στην Α΄ τάξη επιλέγουν Ομάδα Προσανατολισμού, στην Β΄ τάξη επιλέγουν ειδικότητα ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού που έχουν ακολουθήσει στην Α΄ τάξη , την ίδια  ειδικότητα ακολουθούν και στην Γ΄ τάξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Οι εγγραφές στην Α’ τάξη και οι ανανεώσεις εγγραφών στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη θα γίνονται στο διάστημα 01/09/2015  έως 10/09/2015.

Η εγγραφή των μαθητών στο ΕΠΑ.Λ. είναι απαραίτητη και στις τρείς τάξεις (Α’ , Β’ και Γ’).

Τα απαιτούμενα για την εγγραφή, είναι τα εξής:

Α.  Για  Έλληνες ,  (εγγραφή από Γυμνάσιο ή Λύκειο)

  1.  Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.

Β.  Για  Αλλοδαπούς ,  (εγγραφή από Γυμνάσιο ή Λύκειο)

Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί κατά την πρώτη εγγραφή στο ΕΠΑ.Λ. τότε θα προσκομίζονται τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την επανεγγραφή, μετά από έλεγχο στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου

β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.

δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται  :

Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ.

Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄  Κύκλου ΤΕΕ.

γ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

δ) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ.

ε) Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

στ) Κάτοχοι πτυχίου  ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών .

ζ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

η) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.

θ) Κάτοχοι πτυχίου  ΕΠΑ.Σ.

ι) Μαθητές της Α΄ και  Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ

ια) Κάτοχοι πτυχίου  ΤΕΛ και   των  ισοτίμων  προς αυτά σχολών.

ιβ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

ιγ)Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού  Λυκείου, παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ,για απόκτηση πτυχίου.

Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται :

α) Προαχθέντες  της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.

β) Μαθητές της Β΄ και Γ΄  ΓΕ.Λ.

Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Οι προαχθέντες  από τη Β΄ τάξη  ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ., στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.

Πληροφορίες: Τηλ: 22430-29600 , Fax: 22430-50897, http://www.epalkalymnou.gr/,  e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                                                               

                ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ  01-09-15-6-15  ΕΩΣ 10-9-15.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                - O -

                                                                                                                                ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

                ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!