ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΡΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ κ.κ. ΠΑΪΣΙΟΥ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καί ἐνδυναμοῦσθε ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος Αὐτοῦ.
Εἶναι γεγονός, ἀδελφοί μου, ὅτι εὑρισκόμεθα ὡς χριστιανοί τῆς ἐπί γῆς Στρατευομένης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὡς πολῖται αὐτῆς τῆς Χώρας, εἰς μίαν δύσκολον συγκυρίαν πνευματικῆς πτώσεως καί οἰκονομικῆς κρίσεως.
Ἐπ’ εὐκαιρία αὐτῶν τῶν καταστάσεων, πρέπει, ὡς χριστιανοί, νά ἀναθεωρήσωμεν τά τῆς ζωῆς μας πράγματα, καί νά ἔλθωμεν εἰς ἑαυτόν ζώντες καί κινούμενοι ἐν Κυρίῳ, καί ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος Αὐτοῦ, ἀλλά καί νά διάγωμεν τήν ζωήν μας, ὡς ἔννομοι πολῖται αὐτῆς τῆς Χώρας.
Ἡ ἀνατολή τοῦ Νέου Ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, παρέχει τήν εὐκαιρίαν νά ἐπικοινωνήσωμεν νοερῶς μετά τῆς ἀγάπης πάντων ἡμῶν, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν πνευματικῶν τέκνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, καί νά εὐχηθῶμεν ἐκ βαθέων καρδίας, ὅπως, τό σωτήριον νέον ἔτος 2016, εἴη εὐλογημένον, εἰρηνικόν καί πανευφρόσυνον παρά Κυρίου, εἰς ἕναν ἕκαστον ἐξ’ ὑμῶν καί τάς οἰκογενείας Σας.
Τά σημεῖα τῶν καιρῶν, ἀδελφοί μου, μᾶς ἀναγκάζουν, παρά ποτέ ἄλλοτε, σήμερον νά ἔχωμεν ἀναπεπταμένας τάς κεραίας τοῦ πνεύματός μας, καί ἀναζωσαμένοι τήν πανοπλίαν τῆς πίστεώς μας, νά ὁδεύωμεν τόν δρόμον τῆς κατά Χριστόν ζωῆς, καί σωτηρίας μας, ἐντός μίας εὐνομουμένης Πολιτείας.
Ὡς Ὀρθόδοξοι δέ Χριστιανοί, καλούμεθα νά δίδωμεν μαρτυρίαν διά τήν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ, μέσα εἰς ἕναν κόσμον, εἰς τόν ὁποῖον ζοῦμε, κινούμεθα καί ὑπάρχουμε, ἄχρι τοῦ νῦν, καί ὁ ὁποῖος δυστυχῶς κόσμος ἀρνεῖται τόν Θεόν, καί δέν ἀναζητεῖ τήν χάριν καί εὐλογίαν Του.
Ὑπ’ αὐτάς τάς σκέψεις, ἀσπαζόμεθα πάντας ἐν φιλήματι Ἁγίῳ.
 
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, Χριστούγεννα,
ἐν ἔτει σωτηρίῳ δισχιλιοστῷ ἕκτω καί δεκάτῳ.
 
 
Ὁ  Μητροπολίτης
+ Ὁ Λέρου, Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας Παΐσιος
 
γηηηηη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!