Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών

  Tο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχεδίασε και θέτει σε εφαρμογή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών.
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε άνεργους νέους ναυτικούς, όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου, να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση και να έρθουν σε επαφή με τους μελλοντικούς εργοδότες τους ώστε να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους.

Το πρόγραμμα, συνολικού ποσού της τάξης των 6.000.000 ευρώ θα ωφελήσει περίπου 1.000 άνεργους νέους ναυτικούς, όλων των ειδικοτήτων, από 18-30 ετών. Δικαιούχος του προγράμματος είναι το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εργασίας.

Από τους ωφελούμενους, 200 θα είναι αξιωματικοί και 800 θα είναι κατώτερα πληρώματα λοιπών ειδικοτήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση εκατό ωρών από αδειοδοτημένους παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πεντάμηνη πρακτική άσκηση επί πλοίου.

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών. Θα ξεκινήσει εντός του Μαρτίου του 2013 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους για τη θεωρητική κατάρτιση και σε πέντε κύκλους για την πρακτική άσκηση επί πλοίου.

Μετά τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Εργασίας, οι δύο Υπουργοί δήλωσαν:

Κ. Μουσουρούλης: «Είμαστε μια χώρα θαλασσινή, με ναυτική συνείδηση και τεχνογνωσία στα ναυτικά επαγγέλματα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στη ναυτιλία, να φέρουμε τους νέους Έλληνες σε ένα επάγγελμα με προοπτικές και καλές αποδοχές. Και αυτό το κάνουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως είναι αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα».

Γ. Βρούτσης: «H ελληνική ναυτιλία, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής κλάδος με υψηλό δυναμισμό απασχόλησης, συνιστά βασικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για την ανάσχεση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας. Άλλωστε και ο ίδιος, ως νησιώτης, γνωρίζω ότι η ναυτιλία αποτελεί γέφυρα ζωής για τα νησιά μας και αιμοδότης της εθνικής οικονομίας. Γι' αυτό και χρηματοδοτούμε τέτοιες στοχευμένες δράσεις, για να στηρίξουμε την ναυτική εργασία.»
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ-ΙΕΚ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης Χ 100 ώρες Χ 1000 ωφελούμενους (κατ. Α΄/ αξιωματικοί και κατ. Β΄/ κατώτερα πληρώματα)=500.000 ευρώ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

7 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης Χ 100 ώρες Χ 1000 ωφελούμενους (κατ. Α΄/ αξιωματικοί και κατ. Β΄/ κατώτερα πληρώματα)=700.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1.200.000 ευρώ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πρακτική Άσκηση 200 ωφελούμενοι (κατ. Α΄) Χ 5 μήνες Χ 1.000 ευρώ ανά μήνα=1.000.000 ευρώ

Πρακτική Άσκηση 800 ωφελούμενοι (κατ. Β΄) Χ 5 μήνες Χ 800 ευρώ ανά μήνα= 3.200.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4.200.000ευρώ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 6,45 % ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Για έναν (01) μήνα θεωρητικής κατάρτισης

5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης Χ 100 ώρες Χ 1000 ωφελούμενους (κατ. Α΄/ αξιωματικοί και κατ. Β΄/ κατώτερα πληρώματα)=500.000 ευρώ

6,45% εισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Χ 500.000 ευρώ= 32.250 ευρώ.

Για πέντε (05) μήνες πρακτικής εκπαίδευσης

6,45% εισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Χ 1000 ευρώ ανα μήνα επιδότηση=64,5 ευρώ ανά μήνα εισφορά, 64,5ευρώ Χ 5 μήνες= 322,5 ευρώ ανά επιδοτούμενο για 5 μήνες 322,5 ευρώ Χ 200 ωφελούμενοι (κατ. Α΄/ αξιωματικοί)= 64.500 ευρώ.

6,45% εισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Χ 800 ευρώ ανα μήνα επιδότηση=51,6 ευρώ ανά μήνα εισφορά 51,6 Χ 5 μήνες= 258 ευρώ ανά επιδοτούμενο για 5 μήνες πρακτικής άσκησης 258 ευρώ Χ 800 ωφελούμενοι (κατ. Β΄/ κατώτερα πληρώματα ) = 206.400 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ: 64.500+206.400 = 270.900€ ευρώ.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: 270.900 + 32.250 = 303.150 ευρώ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τεχνική βοήθεια προγράμματος = 300.000 € για την τριετία υλοποίησης, ολοκλήρωσης και κλεισίματος του προγράμματος (3500 ευρώ Χ 2 άτομα Χ 40 μήνες=280.000 ευρώ +20.000 ευρώ overheads).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ MENTORING

Κίνητρο Αποζημίωσης του εκπαιδευτικού mentoring των ωφελουμένων καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης επί πλοίου: 40 πλοία με 5 καταρτιζόμενους ναυτικούς Χ 1100 ευρώ Χ 5 περιόδους πρακτικής κατάρτισης = 220.000 ευρώ*

*Εκτίμηση ανάλογα με την απορροφητικότητα του προγράμματος από τους παρόχους πρακτικής άσκησης

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ = 20.000 ευρώ

Μεταξύ άλλων αφορά σε οργάνωση 2 ημερίδων με σκοπό τη δημοσιοποίηση του προγράμματος στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιώς και τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 6.243.150 ευρώ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!