Δήλωση Μίκας Ιατρίδη για την δημιουργία λογαριασμού οφειλετών του δημοσίου.

Με την ανακοίνωση της πρότασης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για τη δημιουργία Εθνικού Λογαριασμού Οφειλετών του Δημοσίου, η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη έκανε την ακόλουθη γραπτή δήλωση:

«Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε το κίνημα που γεννήθηκε από τους πολίτες. Είμαστε το κίνημα που από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε την Ελλάδα μας πίσω.

Για αυτό καταθέσαμε σήμερα μια πρόταση που στηρίζει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μια πρόταση που στόχο έχει να μπει επιτέλους ένα φρένο στα λουκέτα των επιχειρήσεων. Ένα μέτρο που θα δώσει την κρίσιμη ανάσα επιβίωσης για χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αξιοπρέπεια στις οικογένειες τους. Μια πολιτική που θα δώσει έσοδα στο δημόσιο. Ένα μέτρο που δεν θα στέλνει στη φυλακή τον επιχειρηματία λόγω των χρεών που αντικειμενικά δεν θα μπορεί να πληρώσει.

Για αυτό το λόγο αφού λάβαμε υπόψη τις προτάσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταθέσαμε πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Λογαριασμού Οφειλετών του Δημοσίου. Με την πρόταση αυτή, παρέχεται ένα σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση και την προστασία της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την αναβίωση της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση μας, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κινήματος μας:

Η εφαρμογή της πρότασης πραγματοποιείται με τη δημιουργία ενός Εθνικού  Λογαριασμού  Οφειλετών του Δημοσίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο οποίος θα τηρείται στη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, (η οποία προβλέπεται στο πρόγραμμα μας) υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Στον λογαριασμό αυτό θα πιστωθούν όλες οι οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι  3.000.000 ευρώ.

Όλοι οι λογαριασμοί  θα τηρούνται υποχρεωτικά με κωδικό εσόδου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διαπίστωση της πηγής. Ειδικότερα,  στο λογαριασμό αυτό τα ποσά θα καταχωρούνται μόνον ως προς το αρχικό βεβαιωμένο κεφάλαιο,  με ετήσια προσαύξηση μέχρι 8%, μη δυνάμενο το συνολικό ανώτατο όριο προσαύξησης να υπερβαίνει  το ανώτατο όριο  του 50% του αρχικού βεβαιωμένου κεφαλαίου.

Δηλαδή π.χ. ένα αρχικό κεφάλαιο που αφορά σε μη απόδοση ΦΜΥ  15.000 ευρώ κατά το έτος 2003 και βεβαιώθηκε με πρόστιμο εις το τριπλάσιο,  οι προσαυξήσεις του μέχρι σήμερα το έχουν οδηγήσει  στο εξωπραγματικό ποσό των  135.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την παρούσα πρότασή μας, αυτό θα βεβαιωθεί με το ποσό 15.000 + 7.500 = 22.500 ευρώ και μόνον αυτό.

Στην περίπτωση δε που ο ίδιος επιχειρηματίας οφείλει συμπληρωματικά και καθυστερούμενες δόσεις ΦΠΑ 25.000 ευρώ, εισφορές  ΙΚΑ  12.000 ευρώ,  ΟΑΕΕ 6.000 ευρώ και διάφορα άλλα ποσά βεβαιωμένα στο Δημόσιο Ταμείο ύψους  10.000 ευρώ, δηλαδή ένα συνολικό ποσό π.χ.  70.000 ευρώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τον Κώδικα Εσόδων, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας  είναι σήμερα  τελειωμένος και οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια εκτός αγοράς, οδεύοντας ολοταχώς προς τη φυλακή.

Για αυτό και το κίνημα μας προτείνει:

1. Μεταφορά, κατόπιν αιτήσεως του επιχειρηματία, του συνόλου των ανωτέρω ποσών στον Εθνικό Λογαριασμό.

2. Αυτόματη αναστολή όλων των ποινικών διώξεων και διοικητικών κυρώσεων.

3. Ρύθμιση του συνόλου των ανωτέρω ποσών, χωρίς προκαταβολή, με τον εξής αριθμό δόσεων :

Μέχρι  100.000 ευρώ,  100 δόσεις

101.000  -  300.000 ευρώ,  150 δόσεις

301.000  -  3.000.000 ευρώ, 240  δόσεις,

μη δυνάμενη η κάθε δόση να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

4. Εφόσον  οι οφειλέτες  κατέχουν ακίνητη περιουσία, εκτός της πρώτης κατοικίας τους, αυτή θα προσημειώνεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Εφόσον οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν λάβει επιχειρηματικά δάνεια, αυτά θα κουρεύονται κατά το 50% του υπολοίπου τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για την ένταξη στον Εθνικό Λογαριασμό, ενώ, ταυτόχρονα, θα αναστέλλεται και η πληρωμή των δόσεων των δανείων για 2 έτη.

6. Εξασφαλίζεται η πλήρης και ολοσχερής αναγνώριση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και των ενσήμων των εργαζομένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και παραμένει σε πλήρη ισχύ η ασφάλισή τους.

7. Εξασφαλίζεται η αναστολή της εγγραφής στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή στο Κεντροποιημένο Αρχείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., καθ' όλο το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους.

8. Εξασφαλίζεται η άμεση έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης και των φορέων αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της.

9. Η ρύθμιση θα είναι μοναδική για κάθε επιχείρηση και θα χάνεται εφόσον δεν πληρωθούν 3 συνεχόμενες δόσεις.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, θα επανέρχονται αυτόματα όλες οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες  νομοθετικές διατάξεις, ενώ  η επιχείρηση θα κηρύσσεται  άμεσα μη λειτουργική και θα σφραγίζεται εντός διαστήματος  05 εργάσιμων ημερών.

Με την πρόταση αυτή δίνουμε μιαν ισχυρή απάντηση στους υποστηρικτές του Μνημονίου, οι οποίοι θορυβημένοι από το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαϊου, διαπιστώνουν ότι μπορεί το Μνημόνιο να αλλάξει.

Τα Μνημόνια, όμως αλλάζουν επειδή το θέλει ο ελληνικός λαός, ο αυθεντικός διαπραγματευτής με τους «εταίρους» μας και όχι οι μέχρι πρότινος υποστηρικτές της πολιτικής του Μνημονίου. Μιας πολιτικής που η εφαρμογή της έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την άκριτη ποινικοποίηση της, στην ανεργία και στην ηθική απαξίωση των οικογενειών των μικρομεσαίων επιχειρηματιών με τραγικά αποτελέσματα που τα ζούμε όλοι μας καθημερινά.»


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!