Σε 43 εκλογικά τμήματα θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του Δήμου Καλυμνίων

Αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές –Σε 8 σχολικά συγκροτήματα θα στεγαστούν τα εκλογικά τμήματα.
Σε 43 εκλογικά τμήματα θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του Δήμου Καλυμνίων στις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014.
Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές υπάρχουν αλλαγές αφού περιορίστηκε η διασπορά των εκλογικών Τμημάτων και θα στεγαστούν σε 8 Σχολικά συγκροτήματα.
 
Συγκεκριμένα
-7 Εκλογικά τμήματα στο 3ο Δημοτικό σχολείο στον άγιο Θεολόγο
- 5 Εκλογικά τμήματα στο 2ο Δημοτικό σχολείο στον άγιο Στέφανο
- 9 Εκλογικά τμήματα στο 5ο Δημοτικό σχολείο στην Ανάσταση
- 5 Εκλογικά τμήματα στο 1ο Γυμνάσιο (ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ)
-5 Εκλογικά τμήματα στο 1ο Λύκειο (ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ)
-2 Εκλογικά τμήματα στο 2ο Λύκειο
-4 Εκλογικά τμήματα στο 3ο Γυμνάσιο Χώρας Καλύμνου
-5 Εκλογικά τμήματα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Καλύμνου
-1 Εκλογικό Τμήμα στην Ψέριμο
 
Αναλυτικά τα 43 εκλογικά τμήματα και οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν σε αυτά κατά αλφαβητική σειρά είναι :
 
1ο (6ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Από : ΑΓΑΠΗΤΟΣ - ΑΓΑΠΗΤΟΣ Εως : ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
8155, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, 19010, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
 
2ο (7ο) Ε.ΤΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Από : ΑΝΓΚΙΡΑΤΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΒΑΖΑΝΕΛΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
 
3ο (8ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
α) Από : ΒΑΙΛΑ - ΑΝΝΑ Εως : ΒΟΥΡΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΝΑ
 
4ο (9ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Από : ΒΡΕΤΤΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ Εως : ΓΑΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
 
5ο (10ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Από : ΓΕ∆ΕΩΝ - ΑΝΝΑ Εως : ΓΚΥΛΕΝΑ - ΡΙΤΖΙΝΟ
 
6ο (11ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Από : ΓΛΑΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ Εως : ∆ΙΩΝΑΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7ο (12ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Από : ∆ΟΥΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
 
8ο (13ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
2ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΖΑΙΓΚΕΡ - ΚΟΡΝΕΛΙΑ Εως : ΗΛΙΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ
 
9ο (14ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
2ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΘΑΝΑΤΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΚΑΘΟΠΟΥΛΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
10ο (15ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
2ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΚΑΚΙΑ - ΓΡΗΓΟΡΙΑ Εως : ΚΑΛΥΜΝΙΑΛΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
11ο (16ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
2ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΚΑΜΑΡΑ∆ΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΚΑΠΠΟΥ - ΜΑΡΙΑ
 
12ο (17ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
2ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ . ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Από : ΚΑΡΑΒΑ - ∆ΙΟΝΥΣΙΑ Εως : ΚΑΡ∆ΟΥΛΙΑΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
 
13ο (18ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Από : ΚΑΡΖΗ - ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΗΡΥΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 
14ο (19ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΚΙΑΡΜΠΟΤΛΗ - ΑΡΙΑ∆ΝΗ Εως : ΚΟΚΟΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
 
15ο (20ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΚΟΛΕΛΗ - ΘΕΜΕΛΙΝΑ Εως : ΚΟΥΚΟΥΒΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΑΣ
 
16ο (21ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΚΟΥΛΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ
 
17ο (22ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΚΟΥΡΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΦΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 
18ο (23ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΚΟΥΦΑ∆Η - ΑΝΘΟΥΛΑ Εως : ΚΩΤΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
19ο (24ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΛΑ ΒΕΡΣΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΛΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 
20ο (25ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΛΙΓΝΟΥ - ΕΛΕΝΗ Εως : ΜΑΓΚΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 
21ο (26ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
5ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από : ΜΑΓΚΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ - ΣΑΒΒΑΣ
 
22ο (27ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΥ - ΚΑΤΙΝΑ
 
23ο (28ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
 
24ο (29ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΜΙΛΙΑ∆Η - ΜΑΡΙΑ
 
25ο (30ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΜΙΞΗ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Εως : ΜΟΥΧΟΥΡΤΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
 
26ο (31ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΜΠΑΙΡΑΜΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΝΙΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Α
 
27ο (32ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
α) Από : ΝΟΜΙΚΑΡΙΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΠΑΛΙΑΡΗΣ - ΙΩΑΚΕΙΜ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς AUCI DANIELE - ZINOVIA - MANIA
 
28ο (33ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Από : ΠΑΝΑΓΑΚΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΠΑΡΙΜΕΡΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
 
29ο (34ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΠΑΣΣΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΠΕΤΑΛΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
30ο (35ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΠΕΤΕΙΝΕΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
 
31ο (36ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΠΙΛΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑ
 
32ο (37ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΡΕΒΕΛΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΣΑΜΙΟΥ - ΣΟΦΙΑ
 
33ο (38ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΣΑΝ∆ΑΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΣΙ∆ΕΡΗΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 
34ο (39ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΣΙΚΑΡ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΣΚΩΝΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
 
35ο (40ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΣΛΑΧΜΟΥΛΝΤΕΡ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ
 
36ο (41ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΣΥΓΡΙΜΗ - ΝΟΜΙΚΗ Εως : ΤΗΛΙΑΚΟΥ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
 
37ο (42ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΤΟΛΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΤΡΙΠΟ∆ΗΣ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
 
38ο (43ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΤΡΟΤΤΟ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΤΣΕΤΣΟΥ - ΕΛΕΝΗ
 
39ο (44ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Εως : ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ - ΑΝΝΑ
 
40ο (45ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΧΑΛΚΙ∆ΟΥ - ΑΓΑΠΗ
 
41ο (46ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
 
42ο (47ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
1ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Από : ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ∆ΗΜΗΤΡΑ Εως : ΩΡΟΛΟΓΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
43ο (48ο) Ε.Τ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΨΕΡΙΜΟΣ(ΣΧΟΛΕΙΟ ) Από : ΚΑΛΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ Εως : ΧΑΛΙΠΗΛΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΕΡΙΜΟΥ
 
πηγή: kalymnosnews.gr

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!