Ομιλία Γ. Ρούσσου στο Πνευματικό Κέντρο

Χτες στις 7,00 μ.μ στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου μίλησε ο κύριος Γεώργιος Ρούσσος με θέμα: ''Πολιτικές και Δομικές Προϋποθέσεις της Ανάπτυξης της Καλύμνου''

Ουσιαστικά η ομιλία ήταν χωρισμένη σε δύο κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνονται αναφορές στις πολιτικές και δομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται να υπάρξουν.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον πολιτικό σχεδιασμό και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν εντός του ανώτερου πλαισίου.

Προκειμένου ο αναγνώστης να έχει την δυνατότητα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα θα παραθέσουμε την ομιλία του χωρίς καμιά ανάλυση η σύμπτυξη που μπορεί να αλλοιώσει τα όποια μηνύματα ο κύριος Ρούσσος προφανώς θέλει να βάλει σε δημόσιο διάλογο.
1.       Χαιρετισμοί-Ευχαριστίες

2.       Μέθοδος και Στόχος της παρουσίασης

2.1.    Απευθύνομαι στον κάθε συμπολίτη μας αλλά κυρίως στα πολιτικά στελέχη και στα στελέχη της τοπικής μας κοινωνίας γενικότερα

2.2.    Δεν θα είναι θεωρητική ανάλυση

2.3.    Δεν θα είναι διαχειριστική πρακτική περιπτωσιολογία

2.4.    Θα είναι μια απόπειρα για μια συνολική πρόταση πολιτικής κίνησης της καλυμνιακής κοινωνίας με συγκεκριμένο πλαίσιο και στρατηγική που θα συμπυκνώνουν θεωρητικές αναλύσεις και εμπειρίες συγχρόνως , σε μια όσο γίνεται ολοκληρωμένη σύνθεση αγωνίας και αγάπης , γνώσης και τεκμηρίωσης , πρόβλεψης και κατανόησης της βουής των επερχόμενων και ήδη σε παρούσα εξέλιξη , κατακλυσμιαίων αλλαγών. 

Για την Κάλυμνο , τις ίδιες τις ζωές μας , τα παιδιά μας.

3.       Οι πολιτικές και δομικές προϋποθέσεις

3.1.    Μεταξύ των πολιτικών στελεχών και των τοπικών ΜΜΕ

3.1.1.Πλήρης αποφυγή κάθε αντιθετικής αναφοράς στο παρελθόν.

3.1.2.Πλήρης αποφυγή κάθε ηγεμονικής συμπεριφοράς από όλους. Εξάντληση κάθε περιθωρίου σεβασμού όλων προς όλους. Αποφυγή από όλους κάθε μειωτικής και απαξιωτικής αναφοράς και συμπεριφοράς. Πολιτικός αγώνας στη βάση του καλύτερου και όχι της μείωσης του αντιπάλου

3.1.3.Πρωτοβουλίες ανάδειξης της θετικής συνέχειας του Δήμου καθώς αλλάζουν οι δημοτικές αρχές.

3.1.4.Μηδενική πολεμική και μηδενική αντιπαλότητα για τα 4 πρώτα χρόνια της δημοτικής περιόδου. Αντί αυτής: Δημιουργική κατάθεση προτάσεων πολιτικής από τον κάθε δημοτικό σύμβουλο ,τον κάθε πολίτη , την κάθε συλλογικότητα. Ηπιότητα , ευγένεια και διακριτικότητα , μέγιστη δυνατή συμμετοχή με δημοσιότητα και διαφάνεια και με δημόσια αναγνώριση και ενθάρρυνση από την Δημοτική Αρχή. Στον τελευταίο χρόνο και ενόψει των δημοτικών εκλογών ας εκδηλωθούν τότε οι όποιες πολιτικές πολεμικές και αντιπαλότητες όχι βέβαια στην βάση της προσβολής και της προσωπικής μείωσης του αντιπάλου.

3.1.5.Ανάθεση ευθυνών και συγκεκριμένων καθηκόντων σε στελέχη και της μειοψηφίας που έχουν την σχετική θετική διάθεση για συγκεκριμένα θέματα , ενέργειες ή προγράμματα

3.1.6.Όλη η συζήτηση να γίνεται με πλήρη διαφάνεια και συνεργασία των ΜΜΕ που ελπίζω να ενστερνιστούν το και να εμπνευστούν από το πνεύμα του συνόλου της παρούσας συνολικής πρότασης.

3.1.7.Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας στην λειτουργία των τοπικών ΜΜΕ με αυτοδέσμευση σεβασμού του από το κάθε στέλεχος τους και τον κάθε δημοσιογράφο χωριστά.

3.1.8.Ετήσιο συνέδριο κριτικής των πολιτικών στελεχών στα ΜΜΕ και των ΜΜΕ στα πολιτικά στελέχη όχι σε θέματα ανάπτυξης και καθημερινότητας αλλά σε θέματα συμπεριφορών και τρόπου αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων ανάπτυξης και καθημερινότητας. Στόχος η συνεχής βελτίωση όλων.

3.2.    Στην διαχείριση των θεμάτων

3.2.1.Διαφανής ηλεκτρονική , αποκλειστική και δεσμευτική διαδικασία εξέτασης αιτημάτων πολιτών , επιχειρήσεων και συλλογικοτήτων με έντονη και συνεχή υπεράσπιση της όχι μόνο από την Δημοτική αρχή αλλά κυρίως από τις μειοψηφίες σε συμπαράταξη με την δημοτική αρχή. Μετά από αυτήν αν κάποιος πολίτης επιμένει για διαπροσωπική επαφή με τον Δήμο , αυτό να γίνεται μόνο ενώπιον μιας Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ακρόασης Δημοτών με παρουσία ΜΜΕ και αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων.  

3.2.2.Εκπόνηση , ψήφιση και αποδοχή από όλους,  συγκεκριμένης διαφανούς ηλεκτρονικής και δεσμευτικής διαδικασίας εισαγωγής ενός θέματος στο Δ.Σ. με δέσμευση διαρκούς συμμόρφωσης σε αυτή την διαδικασία τόσο από την δημοτική αρχή όσο και από τις μειοψηφίες.

3.2.3.Διαφοροποιημένα ανοικτά στην παρουσία των δημοτών , Δημοτικά Συμβούλια 

3.2.3.1.   Απαντήσεων της Δημοτικής Αρχής σε ερωτήματα Δημοτικών συμβούλων

3.2.3.2.   Διαβούλευσης και ωρίμανσης θεμάτων με συμμετοχή φορέων και πολιτών-Κατάργηση των παραταξιακών προσυνεννοήσεων

3.2.3.3.    Αποφάσεων με Συγκυριακές Πλειοψηφίες ανά θέμα χωρίς παραταξιακή πειθαρχία και χωρίς συμμετοχή πολιτών και φορέων.

3.2.3.4.    Τεχνικής Παρακολούθησης της Υλοποίησης αποφάσεων

3.3.    Σε σχέση με τις οργανωτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες , αδυναμίες και αναγκαιότητες του Δήμου και της τοπικής οικονομίας

3.3.1.Καθιέρωση του projectmanagerγια προγράμματα και έργα με χρήση υπαλλήλων ή και εξωτερικών συνεργατών Καλυμνίων ή μη Καλυμνίων

3.3.2.Καθιέρωση της αρχής ότι : Καμιά απόφαση (εκτός από τις καθαρά πολιτικές) δεν λαμβάνεται και καμιά συζήτηση δεν γίνεται στα συλλογικά όργανα του Δήμου χωρίς να προηγηθούν πριν από αυτήν τα ακόλουθα κρίσιμα για την διαφάνεια , την υπευθυνότητα , τον ρεαλισμό και την αποτελεσματικότητα της συζήτησης και της απόφασης

3.3.2.1.   Η πρωτοκόλληση και δημοσιοποίηση της εντολής του Δημάρχου προς τον αρμόδιο Διευθυντή προκειμένου αυτός να φροντίσει για την σύννομη και τεκμηριωμένη εισήγηση του για την υλοποίηση της εντολής αυτής. Στην εντολή αυτή ο Δήμαρχος αναπτύσσει το πολιτικό και αναπτυξιακό σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής για την σκοπούμενη απόφαση. 

3.3.2.2.    Η πρωτοκόλληση και δημοσιοποίηση της τεκμηρίωσης της αντίστοιχης νομικής βάσης της απόφασης από τον αρμόδιο Διευθυντή ή την νομική Υπηρεσία 

3.3.2.3.    Η πρωτοκόλληση και δημοσιοποίηση της εισήγησης σκοπιμότητας του αρμόδιου κάθε φορά Διευθυντή. Στην εισήγηση του αυτή ο αρμόδιος κάθε φορά Διευθυντής τεκμηριώνει την σχέση του πολιτικού και αναπτυξιακού σκεπτικού του Δημάρχου με τα εγκεκριμένα προγραμματικά κείμενα του Δήμου που βρίσκονται σε ισχύ , με την υπηρεσιακή αναγκαιότητα και ετοιμότητα για την λήψη και υλοποίηση της απόφασης και με την νομική βάση της σκοπούμενης απόφασης.

3.3.2.4.     Η πρωτοκόλληση και δημοσιοποίηση της εισήγησης του αρμόδιου κάθε φορά Διευθυντή του Δήμου για τον οδικό χάρτη υλοποίησης της απόφασης (ακολουθητέα διαδικασία) , με αναγραφή σε αυτόν οπωσδήποτε των αναγκαίων μελετών , εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που απαιτούνται στην σωστή αλληλουχία και με οριστικοποίηση και ψήφιση-επικύρωση του από το Δ.Σ. και στην συνέχεια εμμονή στην τήρηση του από όλους ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ (συμπολίτευση , αντιπολίτευση , υπαλλήλους , ΜΜΕ , στελέχη τοπικής κοινωνίας).

3.3.3.Ετήσια καταγραφή και διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου – Μελέτη τεκμηρίωσης πριν την κατάρτιση του ΕΠΔ και του Ετήσιου Π/Υ

3.3.4.Καθιέρωση της Αρχής : Ότι δεν μπορεί να εκτελέσουν οι υπηρεσίες του Δήμου θα ανατίθεται σε άλλους συλλογικούς ή μη , δημόσιους ή μη , φορείς ή και ιδιώτες χωρίς περεταίρω συζητήσεις και καθυστερήσεις και με αντίστοιχες κάθε φορά διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες 

3.3.5.Ενσωμάτωση συμφωνημένων διαδικασιών επικαιροποίησης του οποιουδήποτε σχεδιασμού με πλήρη συμμόρφωση όλων στις προβλέψεις αυτού του σχεδιασμού και καθολική υπεράσπιση του έως την όποια τροποποίηση του

3.3.6.Απενοχοποίηση της ιδιωτικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού κέρδους με ανάδειξη τους στον κύριο μοχλό ανάπτυξης της Καλύμνου και καταπολέμησης της ανεργίας με την ενεργό στήριξη και διευκόλυνση τους από τον δημόσιο τομέα και με διασφάλιση του σεβασμού στο περιβάλλον και στον φυσικό πλούτο του νησιού που συνιστούν την ίδια την αιτία της αγάπης μας σε αυτό , την αιτία της υπαρξιακής μας σχέσης με την Κάλυμνο.

3.3.7.Αδειοδότηση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου

3.4.    Σε Στρατηγικό Επίπεδο Σχεδιασμού της Ανάπτυξης

3.4.1.Επιτροπή Κοινών Τόπων , Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με συμμετοχή όλων των επικεφαλής των παρατάξεων (ή εκπροσώπων τους) και των πρώην Δημάρχων με δική της γραμματειακή και γραφειακή υποστήριξη.

3.4.2.Άμεση Εκπόνηση και Ψήφιση του νέου πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου σε συμβατότητα με τις απειλές και τις ευκαιρίες της κρίσης που περνά η πατρίδα μας.

3.5.    Σε επίπεδο εκλογικού συστήματος-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

3.5.1.Ενιαίο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές

3.5.2.Εκλογή Δημάρχου σε χωριστή κάλπη εκλογής Δημάρχου

4.       Πολιτικός σχεδιασμός δράσης εντός του ανωτέρω πλαισίου

4.1.    Ανάγκη ύπαρξης ενός συλλογικού πολιτικού και αναπτυξιακού υποκειμένου για την προώθηση των ανωτέρω απόψεων και της ανωτέρω ανάλυσης

4.2.    Βασικά χαρακτηριστικά του νέου πολιτικού υποκειμένου του οποίου η συγκρότηση ξεκινά σήμερα

4.2.1.Δεν είναι δημοτική παράταξη και δεν θα εξελιχθεί ποτέ σε δημοτική παράταξη

4.2.2.Προσωπικά δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές

4.2.3.Είναι τοπικός πολιτικός φορέας ευθύνης , ενότητας και συνεργασίας , που θα προσπαθήσει να συσπειρώσει συμπολίτες μας άσχετα από την παραταξιακή τους τοποθέτηση σε επίπεδο Καλύμνου και άσχετα από την κομματική και πολιτική τους τοποθέτηση σε σχέση με τα κόμματα.

4.2.4.Στόχος είναι η τεκμηρίωση και η εξειδίκευση του αναπτυξιακού σχεδιασμού με συνεχή επιδίωξη συμφωνιών και συνεργασιών όλων με όλους

4.2.5.Στρατηγική είναι η ανοιχτή , δημοκρατική δράση και η ενότητα όλων των Καλυμνίων με διαφάνεια , δημοσιότητα , τεκμηρίωση και υπευθυνότητα

4.2.6.Βασικό σύνθημα λειτουργίας είναι: Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με απόψεις και όχι με πρόσωπα. Σήμερα μπορεί να συμφωνούμε με την άποψη του Α και να διαφωνούμε με την άποψη του Β για το ένα θέμα και την ίδια στιγμή να συμβαίνει το ανάποδο για ένα άλλο θέμα 

4.2.7.Σημαντικός λειτουργικός μας στόχος , αλλά συγχρόνως και τρόπος , είναι η κυριαρχία του πολιτισμού , της ευγένειας , της ανοχής , του σεβασμού της διαφορετικότητας στην πολιτική λειτουργία όλων μας και η επίτευξη του να είμαστε χρήσιμοι για την Κάλυμνο με μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση της επιστημονικής γνώσης στην σκέψη και στις αποφάσεις μας.

4.2.8.Σταθερή παραδοχή της λειτουργίας μας είναι : Δεν μιλάμε χωρίς τεκμηρίωση , δεν επιδιώκουμε την μείωση κανενός , επιδιώκουμε την σύνθεση στις απόψεις και την ενότητα στην δράση όλων των Καλυμνίων όπου γης. Δεν αντιπολιτευόμαστε κανένα , ούτε ταυτιζόμαστε με κανένα

4.2.9.Στηρίζουμε διακριτικά και ουσιαστικά , κάθε ατομική και συλλογική άποψη και πρωτοβουλία θεσμική ή άτυπη , σεβόμενοι τον πρωταγωνιστικό ή διακριτικό ρόλο του οποιουδήποτε , θεσμού ή προσώπου . Συγχρόνως όμως αναλαμβάνουμε και εμείς πρωτοβουλίες επιδιώκοντας την μέγιστη συμμετοχή όλων.

4.2.10.    Καλώ κάθε συμπολίτη μας που ενστερνίζεται τις απόψεις που εξέθεσα προηγουμένως ώστε να δυναμώσουμε τον πολιτικό αγώνα για την προώθηση και επικράτηση των απόψεων αυτών

4.2.11.    Καλώ σε συμμετοχή στον νέο φορέα όλα τα στελέχη όλων των υπαρχόντων δημοτικών παρατάξεων και όλων των κομματικών και λοιπών συλλογικών φορέων της Καλύμνου με την μόνη προϋπόθεση ότι αποδέχονται όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως

4.2.12.    Το όνομα αυτού του καινοτόμου τοπικού πολιτικού και αναπτυξιακού φορέα προτείνω να είναι: «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»

5.       Οι παραπάνω απόψεις δεν είναι σημερινές 

5.1.    Από το 2002 είχαν διαμορφωθεί μέσα μου κάποια κρίσιμα συμπεράσματα….. VIDEO1…..

5.2.    2η τετραετία …. 

5.3.    Δημοτικές εκλογές 2010. Τα υπόλοιπα videoεκτός αυτό της παραίτησης……

5.4.    2011…..

5.5.    2012. Το video παραίτησης ……

5.6.    2013,2014 ……

5.7.    Μετά τις Δημοτικές Εκλογές του 2014 ……

5.8.    Αναβολή λόγω εθνικών εκλογών …….

5.9.    Δεν μπορούσα να περιμένω άλλο . Κάθε καθυστέρηση θα αφαιρούσε αντίστοιχη πιθανότητα χρησιμότητας της πρότασης μου.

Το έναυσμα: Απόσπασμα από δημόσια παρέμβαση του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την Κρίση τον Οκτώβριο του 2011

«Τα πάντα πρέπει να αλλάξουν. Και επειδή δεν θα τα αλλάξουν κάποιοι άλλοι, πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι όλοι. Όποιος πονάει για την κατάσταση και αγαπάει την αλήθεια έχει θέση σε αυτή την αλλαγή. Κανείς δεν περισσεύει. Πρέπει , μπορούμε και επιβάλλεται να αλλάξουμε με δική μας πρωτοβουλία το μέλλον μας. Όχι με βία, αλλά με δύναμη και αποφασιστικότητα.

Όχι με μηδενιστικές επιλογές, αλλά με καθαρότητα, ηρωισμό και εξυπνάδα.

Σίγουρα και η δική μας ευθύνη ως λαού δεν είναι καθόλου μικρή. Συμφωνήσαμε με τις μικρονοϊκές πολιτικές επιλογές και τις κάναμε συνήθειες και νοοτροπία μας.

Η ανειλικρίνεια, η αδιαφορία, το βόλεμα, το εύκολο κέρδος, η προσβολή των θεσμών, η ύβρις κατά της πίστης και παράδοσής μας, η ασέβεια κατά του κράτους και των νόμων, οι αλόγιστες διεκδικήσεις αποτέλεσαν κομμάτια της ζωής του νεοέλληνα που δεν μας τιμούν καθόλου. Δεν μας φταίνε μόνον οι άλλοι είτε αυτοί λέγονται κερδοσκόποι είτε ξένα συμφέροντα είτε πολιτικοί.

Το δικό μας μερίδιο ευθύνης για το σημερινό μας κατάντημα δεν είναι ευκαταφρόνητο. Η λύση της μετάνοιας και αλλαγής για όσα λάθη έκαμε ο καθένας είναι μονόδρομος.

Τους άλλους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Τη δική μας όμως νοοτροπία και ζωή έχουμε και τη δυνατότητα και την ευθύνη να τις διορθώσουμε. Ας αρχίσει ως επανάσταση αυτή η αλλαγή από τους εαυτούς μας.» 

πηγή: http://www.tominews.gr/


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!