Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν έδρα τους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: «Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν έδρα τους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου»
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

-του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- του Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

-του αρθ. 16 παρ. 3 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ. 40/Α) «Σύσταση αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις».

-του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ.107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

-την υπ΄ αριθμ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή Παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24τ.Α’/06-02-2015).

- τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφ. Γ΄ του Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14.4.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄).

  1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6736/30.1.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν έδρα τους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.
  2. Το υπ΄ αριθμ. 25611/6.10.2015 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αιτιολογημένη εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/νσης, για παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων και δικύκλων που έχουν έδρα τα νησιά - Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου μέχρι την 31-12-2016, εκτός κάποιων εξαιρέσεων.
  3. Το υπ΄ αριθμ. ΤΤ 117903/8302/12.10.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            Παρατείνουμε την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων που έχουν έδρα τα νησιά - Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου μέχρι την 31-12-2016, με εξαίρεση:  

-  τα οχήματα με έδρα τους Δήμους Ρόδου, Κω και Καλύμνου, όπου λειτουργεί Ι.ΚΤΕΟ

-  όλα τα οχήματα που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές όπως λεωφορεία ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία, οχήματα μεταφοράς μαθητών, Ε.Δ.Χ. (ταξί), καθώς και τα εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών υποψηφίων οδηγών και

-  τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ΑDR) τα οποία θα συνεχίσουν να έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα.

        Η ανωτέρω παράταση παύει να ισχύει σε όποιο Δήμο λειτουργήσει Ι.ΚΤΕΟ ή υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου από κινητή μονάδα ΚΤΕΟ, αφότου ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην αντίστοιχη περιοχή.

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

 

ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Κοινοποίηση

  1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγου – Αθήνα

  1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-       Γραφείο Περιφερειάρχη

-       Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου

-       Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου

  1. «Ι.ΚΤΕΟ ΡΟΔΟΥ»
  2. «Ι.ΚΤΕΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
  1.  «Ι.ΚΤΕΟ ΚΩ»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!