ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - «Η ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣ ΑΓΝΩΣΤΗ»

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - Η ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣ ΑΓΝΩΣΤΗ. Γράφει ο Εμμανουήλ Γεωρ. Μουσελλής.
 1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

            Μία από τις κοινές παραδοχές όλων των παρατάξεων, που συνθέτουν το Δημοτικό μας συμβούλιο είναι ότι, η δεινή οικονομική κατάσταση που έπληξε την χώρα μας και κατά συνέπεια τους δήμους, θα πρέπει να στρέψει τις προσπάθειες μας για εξεύρεση πόρων αλλού. Πρέπει να φύγουμε από τους κλασικούς χρηματοδότες μας, όπως η Ελληνική Πολιτεία (ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ως πότε.....παλικάρια).

            Έχω πει (όχι μόνο εγώ)  πάμπολλες φόρες ότι, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσία του δήμου μας είναι μονόδρομος. Τιτάνιο έργο, αλλά κάποτε πρέπει να τροχοδρομήσει. Πρέπει να γίνει πλέον κανόνας για κάθε δημοτική αρχή να παραλαμβάνει την σκυτάλη από εκεί που την άφησε ο προηγούμενη και να προχωρά ένα βήμα παρακάτω. Εάν κάποια στιγμή ευοδωθεί πλήρως αυτή η προσπάθεια, θα έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα στον τομέα της επιβίωσης του δήμου μας.

                Σύμφωνα με τις διατάξεις του Kώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 240 επ. του Π.Δ.410/95) "Οι δήμοι και οι κοινότητες οφείλουν να διατηρούν και να προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους." Περαιτέρω δε καταγράφεται ότι, "Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων των δήμων ή των κοινοτήτων επιτρέπεται, εφόσον τηρηθούν οι ειδικές διατάξεις του Kώδικα και εφόσον ο σκοπός που επιδιώκεται με τη διάθεση αυτή εξυπηρετεί το δημοτικό ή κοινοτικό συμφέρον" (άρθρο 240 παρ.4). Επιπλέον τώρα μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010, του γνωστού μας "Καλλικράτη" το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκυκλίους του, έχει καλέσει και επίσημα τους δήμους για καταγραφή της ακίνητης περιουσίας σε εθνικό πληροφοριακό σύστημα, που θα ενημερώνεται για κάθε μεταβολή ακινήτου και ορισμό υπευθύνου για αυτό το σύστημα.

            Αντιλαμβάνεσθε πλέον ότι η καταγραφή δεν αποτελεί μόνο αναπτυξιακή προοπτική αλλά και επιβαλλόμενη πράξη, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

            Αναρωτιέστε τι συμβαίνει στο δικό μας δήμο; Η αφοπλιστική ειλικρίνεια δυο δημάρχων μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, ενός νυν (Γαλουζής) και ενός πρώην (Διακομιχάλης) τα λέει όλα. "Δεν υπάρχει καμιά επίσημη καταγραφή ακινήτων και φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε πολύ δε περισσότερο την άξια αυτής. Πρέπει όμως να είναι πολλά τα ακίνητα του δήμου μας". Πιστεύω τώρα να καταλάβατε τον υπότιτλο, "Η γνωστή μας άγνωστη". Τραγική  κατάσταση!!

            Το ευτύχημα είναι ότι, τουλάχιστον με τα όσα γνωρίζω, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ιστορικά να πούμε ότι, έγιναν κάποιες προσπάθειες από τις τρεις τελευταίες δημαρχίες Ρούσσου, Διακομιχάλη, Γαλουζή, αλλά εντελώς ασύνδετες μεταξύ τους και χωρίς συνεχή ροή και σοβαρά αποτελέσματα. Αξιολογότερη ίσως όλων αυτή του τ. αντιδημάρχου του κ. Τσέρου σε συνεργασία με τον συμβολαιογράφο κ. Ρήγα που επανακκίνησε το θέμα. Προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό για κάποια και ενσωμάτωσε ορισμένα ακίνητα στα πάγια του ισολογισμού. Συνέχισε ο νυν αντιδήμαρχος κ. Γαλιμιτάκης με την περάτωση των εν λόγο δημοπρασιών σε κάποια απ' αυτά και μέχρι εκεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το ζητούμενο.

            Το δύσκολο έργο της πλήρους καταγραφής και αξιοποίησης των ακινήτων μας, θέλει καθημερινή παρακολούθηση και συνεχής ενασχόληση. Η διαπαραταξιακή επιτροπή που υπάρχει έχει ρόλο στις προτάσεις που θα καταθέσω, εντελώς διαφορετικό όμως απ' αυτόν που ασκεί μέχρι τώρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την εποπτεία αυτής, που έχει ο εκάστοτε αντιδήμαρχος των οικονομικών. Με τις χίλιες δυο σκέψεις και την τριβή της καθημερινότητας, που να του απομείνει χρόνος για την ακίνητη περιουσία. Άρα αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι, ο τρόπος με τον όποιο χειριζόμαστε ένα τόσο σοβαρό θέμα έχει σοβαρές ελλείψεις. Τρανή απόδειξη αυτού, η δημόσια ομολογία των δύο δημάρχων που κατέγραψα παραπάνω.

            Τι μπορεί να γίνει όμως, υπάρχει λύση; Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως μέθοδοι, επιστημονικά αποδεκτοί και κάποιοι απ' αυτούς υιοθετημένοι από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Πάνω σ΄ αυτούς θα στηριχτώ για να καταθέσω προτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κομίζω την  πανάκεια του προβλήματος. Αντιθέτως, θα τους καταγράψω με τρόπο που να μπορούν να επεξεργαστούν, να συμπληρωθούν και ενδεχομένως ν΄ αλλάξουν. Γιατί εκτός απ' τους μεθόδους και την τεχνογνωσία να πω ότι, το επόμενο συστατικό της επιτυχίας είναι η πολιτική βούληση. Μόνο εάν συνυπάρξουν και τα τρία "υλικά"  (μέθοδος-τεχνογνωσία και πολιτική βούληση) θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.     

                                    

 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Α) Ίδρυση γραφείου Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Α.Π.) και υπαγωγή αυτού στο τμήμα εσόδων. Θα στελεχωθεί από δυο υπαλλήλους, έναν καλό γνώστη του αντικειμένου (υπάρχει τέτοιος στο Δήμος μας) και έναν καλό χειριστή πληροφοριακών συστημάτων. Τα στελέχη αυτά, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβουν μια σχετική επιμόρφωση και ειδίκευση. Υπάρχουν σχετικά προγράμματα και σεμινάρια που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Β) Ορισμός υπευθύνου πολιτικού προσώπου από την δημοτική πλειοψηφία, χωρίς άλλες πολιτικές υποχρεώσεις. Αν ασκεί και σχετικό επάγγελμα όπως δικηγόρος, πολιτικός μηχανικός κ.α. ακόμα καλύτερα. Εάν όχι, δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί η προθυμία του και η θέληση του για εισφορά χρόνου και κόπου. Θα είναι αυτός που συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες του γραφείου της Δ.Α.Π. Σ΄ αυτόν λογοδοτούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και αυτός με την σειρά του στην διαπαραταξιακή επιτροπή της οποίας είναι και μέλος. Θα πρέπει να έχει συχνή επαφή για γνώσεις και επίλυση απλών θεμάτων με το συμβολαιογράφο, μέλος της επιτροπής. Αυτό θα κάνει πιο αποδοτική την εργασία την δική του, άλλα και της επιτροπής, που θα παραλαμβάνει θέματα επεξεργασμένα. Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβάνεσθε ότι η επιλογή του πολιτικού προσώπου δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι αυτός που θα φέρει το αποτέλεσμα και χρειάζεται να έχει, χρόνο, μεράκι και επιμονή. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος, τότε την λύση θα πρέπει να την βρούμε από τους ενεργούς πολίτες του νησιού μας. Υπάρχουν τέτοιοι, γνώστες του αντικειμένου, με μεράκι για συνεισφορά και αρκετό ελεύθερο χρόνο. Πολιτική βούληση να υπάρχει για να ορισθεί και επίσημα από το δημοτικό συμβούλιο. Μ' αυτό τον τρόπο θα νοιώσει και ο ίδιος ελεύθερος για εργασία. Υπάρχει ήδη παρόμοιο γεγονός δοκιμασμένο στην πράξη. Κυριάκος Χατζηδάκης και ολοκλήρωση αρχείου Δημογεροντίας. Όσο επεξεργάζομαι την προοπτική του μη πολιτικού προσώπου, μου φαντάζει πιο σίγουρη. Ας μην αδικώ όμως τους συναδέλφους μου, μπορεί και να βρεθεί η λύση μέσα απ' αυτούς.

Γ)  Διαπαραταξιακή επιτροπή ακινήτων (υπάρχει ήδη) με την συμμετοχή συμβολαιογράφου.

Είπα και παραπάνω ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα δεν την κάνει αποδοτική. Περιμένει να χειριστεί κάποια σχετικά θέματα ο αντιδήμαρχος, όταν και όποτε βρει χρόνο να συγκαλέσει επιτροπή, όταν και όποτε οι άλλες υποχρεώσεις του το επιτρέψουν. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της, ούτε της αρμόζει τέτοια μεταχείριση. Η διαπαραταξιακή επιτροπή είναι αυτή που θα συζητήσει τα ζωτικά θέματα για την  ανεύρεση των χαμένων ακινήτων του δήμου μας, είναι αυτή που θα φέρει την πολιτική βούληση για ρήξη με το λανθασμένο κατεστημένο των ανείσπρακτων ενοικίων, των καταπατήσεων, των διεκδικήσεων και της ορθής αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Ένα θέμα που πιθανόν θα προκύψει και θα κληθεί να λύσει η επιτροπή είναι αυτό που αφορά τα αμφισβητήσιμα ακίνητα που διεκδικούνται και από την τοπική εκκλησία. Εδώ οι ακραίες φωνές θα πρέπει να σωπάσουν. Με ψυχραιμία και νηφαλιότητα και σε συνεργασία με το Μητροπολίτη μας θα βρεθεί η άκρη. Ίσως είναι και μια ευκαιρία να λυθούν οι παρεξηγήσεις. Ο δήμος δεν πρέπει να ξεχνά ότι η τοπική εκκλησία διαφύλαξε και συντήρησε όλα αυτά τα έτη πολλά ακίνητα και η εκκλησία δεν πρέπει επίσης να ξεχνά ότι, ο λαός μαζί τον κλήρο αποτελούν την σύνθεση της. Λαός και εκκλησία τουλάχιστον στον τόπο μας, έχουν άρρηκτη σχέση και έτσι πρέπει να παραμείνει.  

Δ) Συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία για μελέτη και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων. Αυτός είναι ο στόχος. Εδώ καταλήγει όλη η προσπάθεια. Πως θα αποκομίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τα ακίνητα του Δήμου μας. "Οι μικροί Ο.Τ.Α. όπως είναι και ο δικός μας δεν έχουν τις επιστημονικές δυνατότητες άλλα και την εμπειρία για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της περιουσία του. Χρειάζεται η συνεργασία με ένα υποστηρικτικό μηχανισμό που θα συνθέτει την γνώση των τοπικών ιδιεροτήτων και την τεχνογνωσία της διαχείρισης των ακινήτων" (Επιθεώρηση - ΚΕΔΚΕ Μάρτιος 2008). Ποιός μπορεί να είναι αυτός ο υποστηρικτικός  μηχανισμός; Θα μας το πει η διαπαραταξιακή επιτροπή και θα το αποφασίσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Ιδιωτικές εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης χαρτοφυλακίου ακίνητων υπάρχουν πολλές στην χώρα μας. Μία απ΄ αυτές θα επιλεγεί με νόμιμο και διαφανή τρόπο.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Το γραφείο μετά την σύσταση του και με την εποπτεία του πολιτικού υπευθύνου προχώρα άμεσα στην:

 1. Εκπαίδευση και παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο προχωρά και στην ουσιαστική εργασία όπως καταγράφεται παρακάτω:
 2. Αναλυτική καταγραφή των ήδη γνωστών ακινήτων και δημιουργία ψηφιακών φακέλων με  τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, πολεοδομικές άδειες, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο κ.α.
 3. Έρευνα για αναζήτηση λοιπών ακινήτων (ανά την επικράτεια) που ανήκουν στον δήμο αλλά ποτέ δεν έχουν καταγραφεί επίσημα. Εδώ χρειάζεται η πολιτική ηγεσία και η διαπαραταξιακή επιτροπή(Βλέπε Γ πρόταση) να αναλάβει ρόλο για πιθανές επαφές με άλλους δήμους, με συμβολαιογράφους, με πολεοδομίες και υποθηκοφυλάκεια. Όμως κάθε ένα ακίνητο που θα ξεκαθαρίζεται και θα καταχωρείται στην δημοτική μερίδα του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας. Δύσκολο και χρονοβόρο στάδιο. Θα πάρει έτη για να ολοκληρωθεί και θα είναι ένα στάδιο με συνεχής εξέλιξη για ενσωμάτωση αυτών στον επίσημο κατάλογο των ακίνητων μας. Μετά τα βήματα 1 και 2 και ενώ το 3 βρίσκεται σε προοδευτική τροχιά περνάμε στο 4ο βήμα.    
 4. Καταγραφή χαρακτηριστικών ανά ακίνητο. Αφορά την ιδιαίτερη καταγραφή με τα τεχνικά, πολεοδομικά, νομικά και εμπορικά  χαρακτηριστικά ανά ακίνητο. Θα μας βοηθήσει στην έκδοση εμπορικής (για εκμετάλλευση) και λογιστικής άξιας (για καταχώρηση στον ισολογισμό). Εδώ είναι απαραίτητη και η συμμετοχή της τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας του δήμου μας. Επίσης θα χρειαστεί και συνεργασία με τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κω για την ορθή έκδοση των αντικειμενικών αξιών. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την κατάσταση του κάθε ακινήτου ξεχωριστά, να δούμε τις ανάγκες του να δούμε τις προοπτικές του. Θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα όπως το αν μας αποδίδει, αν μας ζημιώνει, τι κόστος θα χρειαστεί για να παράγει και άλλα τέτοια.
 5. Λογιστική τακτοποίηση και δημιουργία μητρώου παγίων. Όλοι οι ισολογισμοί του δήμου μας από της ιδρύσεως του ή τέλος πάντων  από τότε που υποβάλλει ισολογισμούς, είναι ελλιπείς. Απουσιάζει πάντα η άξια των ακινήτων που θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του ισολογισμού. Γεγονός που καταγράφεται άλλωστε στην ετήσια έκθεση του ορκωτού λογιστή. Επομένως η συνεργασία μαζί του θεωρείται απαραίτητη.
 1. ΟΦΕΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 1. Αύξηση εσόδων από εισπράξεις ενοικίων. Ο αρχικός στόχος όλων όσων προαναφέρθησαν.
 1. Μείωση δαπανών από καταβολές ενοικίων για χώρους στέγασης δημοτικών υπηρεσιών.
 1. Άνετος ισοσκελισμός ισολογισμών. Εάν τα έσοδα από ενοίκια αυξηθούν και οι δαπάνες από καταβολές μισθώσεων μειωθούν, τότε σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση των νέων ακινήτων στα πάγια του Δήμου μας, η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού φαντάζει πιο εφικτή και πιο "σύννομη".
 1. Πιστοληπτική επάρκεια. Αξιόπιστος ισολογισμός και υψηλό χαρτοφυλάκιο ακινήτων σημαίνει άνεση στην πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου όποτε και εάν χρειαστεί αυτό. Με πιο απλά λόγια. Η κατασκευή πολυχώρου εκδηλώσεων στην χωράφα του Αγ. Θεολόγου, μιας και φημολογείται. Κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατασκευής, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ν΄ αναζητηθεί γι αυτό τον σκοπό απαιτεί και ίδια συμμετοχή χρημάτων. Γιατί να καθυστερεί η υλοποίηση του έργου εάν αυτή  δεν υπάρχει; Με μια σύμβαση δανείου και με εξασφαλισμένες δόσεις από τα μισθώματα των ακινήτων μας το όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα.
 2. Χρήση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Παραχωρώντας ένα σταθερό μίσθωμα μπορούμε με σύμβαση μίσθωσης να λάβουμε την χρήση ενός μεταφορικού μέσου (λεωφορείου, φορτηγού) ενός μηχανήματος( εκσκαφέας) για ένα συμφωνηθέν διάστημα.  
 1. Περιφρούρηση ακίνητης περιουσίας Δήμου μας. Φαινόμενα αυθαίρετης καταπάτησης δημοτικών κτημάτων, θα μειωθούν αισθητά για να μην πω θα εξαλειφτούν. Όταν ο κακόβουλος πολίτης δει ότι, αυτά είναι προστατευόμενα με τίτλους ιδιοκτησίας και μερίδες στο υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ για να προχωρήσει στις κακόβουλες ορέξεις του. Μ΄ αυτό τον τρόπο και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή θα μπορεί να εφησυχάσει λίγο από τις ποινικές και τις διοικητικές ευθύνες που έχει.
 1.  Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας. Η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών εσόδων θα βοηθήσει τον Δήμο μας και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η εξοικονόμηση χρημάτων που θα επέλθει θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα αναπτυξιακής τροχιάς. Εάν αυτό ακούγεται μακροπρόθεσμο τότε ένα πιο εμφανές πλεονέκτημα θα ήταν οι ορθολογικότερες τιμές των ενοικίων συγκριτικά με τις υπόλοιπες ιδιωτικές μισθώσεις ακινήτων. Με αυτό τον τρόπο σου δίνεται επίσης η δυνατότητα να παρέμβεις εν μέρει στην άναρχη οριοθέτηση των επιχειρήσεων. Αγροτικές και κτηνοτροφικές μισθώσεις σε  νέους συμπολίτες μας που θα μειώσουν την φυγή του ενεργού πληθυσμού μας  προς το εξωτερικό.
 2. Συμμετοχή και αύξηση κεφαλαίου σε Δημοτικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των Δημοτικών επιχειρήσεων, για το καλό του κοινωνικού συνόλου,  πολλές φορές απαιτεί εισφορές από τους μέτοχους, που στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ο μεγαλύτερος αυτών είναι ο Δήμος μας. Με την παραχώρηση μη παραγωγικών ακίνητων αυτό γίνεται εφικτό αντί του ρευστού που δεν είναι πάντα διαθέσιμο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού πιο παραγωγικά.
 3. Αξιοποίηση δυνατοτήτων Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα). Σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης που "παντρεύει" τους ιδιωτικούς πόρους με την ανάγκη των Ο.Τ.Α. για δημιουργία αναπτυξιακών έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η συμμετοχή του Δήμου θα καλυφτεί από την εισφορά σε είδος (π.χ. οικόπεδα για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας).
 1. Άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε κατηγορίες συμπολιτών μας οι οποίες αποδεδειγμένα χρήζουν ανάγκης (Α.Μ.Ε.Α.). Στις περιπτώσεις αυτές ένα μίσθωμα σε τιμή μικρότερη απ' αυτές της αγοράς θα βοηθούσε την επιχειρηματικότητα αυτών των συμπολιτών μας. Δωρεάν παραχώρηση οικιών (Για όσο το χρειάζονται) σε άπορες οικογένειες συμπολιτών μας με την υποχρέωση της  συντήρησης.

 

 1. Βελτίωση ποιότητας ζωής. Ένας τόπος για να συγκρατήσει του πολίτες του οφείλει να παρέχει και μια σχετική άνεση και ποιότητα ζωής. Από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας ενδεχομένως να προκύψουν νέα παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης, αίθουσες εκδηλώσεων, γήπεδα κτ.λ.
 2. Προστασία περιβάλλοντος με δημιουργία χώρων πρασίνου.

            Αυτά και άλλα πολλά μπορούν να γραφούν για ένα τόσο μεγάλο θέμα. Θα μείνω εδώ. Άλλωστε θεωρώ ότι, ήδη κατεγράφησαν πολλά για το στόχο που είχε αυτή η εργασία. Ξεκίνησε υπό την μορφή άρθρου και εξελίχτηκε σε μια εισαγωγική μελέτη. Μ' αυτήν την εργασία υπεραμύνομαι των απόψεων μου  για δημιουργική αντιπολίτευση στα πλαίσια των καθηκόντων που μου ανάθεσε ο Καλυμνιακός λαός, αλλά και για τον ηγετικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον δημόσιο διάλογο. Μίλησα κάποια στιγμή για συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου με θεματικές ενότητες, που θα προαναγγέλλονται 2-3 μήνες πιο πριν, για να προετοιμαστούν κατάλληλα οι παρατάξεις. Θα ήταν ευχής έργο κάποια στιγμή να γίνει. Μόνο ωφελημένο μπορεί να βγει το νησί απ΄ αυτήν την πρακτική. Εκεί θα φανούν μεγέθη συγκρίσιμα όπως η ετοιμότητα, οι διαθέσεις και οι προτάσεις των παρατάξεων. Αυτό που ισχύει αυτή την στιγμή μόνο παραγωγικό και αναπτυξιακό δεν μπορεί να θεωρηθεί. Εν μέρει βέβαια δεν μπορεί να αποφευχθεί (τρέχει η καθημερινότητα του Δήμου). Θα μπορούσε όμως να συγκεραστεί με την παραπάνω πρόταση. Έως ότου όμως να γίνει αυτό, προσωπικά, θα καταθέτω τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, στα πλαίσια των γνώσεων και των δυνατοτήτων μου. Ευελπιστώ, μετά την παρέμβαση μου για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής "Νάταν μόνο ένας ο Βεζούβιος" και την παρούσα εργασία που πραγματεύεται την ακίνητη περιουσία του Δήμου μας, να ακολουθήσει και τρίτη, μ' ένα αγαπημένο για μένα θέμα. Καμιά φορά δεν ξέρεις.  Πες, πες στο τέλος κάτι μπορεί να μείνει. 

Εμμανουήλ Γεωρ. Μουσελλής

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Καλυμνίων

 

ΠΗΓΕΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Οδηγός διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.                      

Κ.Δ.Ε.Κ.Ε.: Επιθεώρηση

Ε.Ε.Τ.Α.Α.: Οδηγός αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Διάφορες σχετικές ιστοσελίδες.   


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!