Συνάντηση εργασίας με την ΑΝΔΩ είχαν ο Δήμαρχος Ρόδου και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για το νέο πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020

Φωτογραφίες Κλίκ στην κάθε φωτό για μεγένθυνση!

Συνάντηση εργασίας με την ΑΝΔΩ είχαν ο Δήμαρχος Ρόδου και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για το νέο πρόγραμμα CLLD(LEADER) 2014-2020

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 μεταξύ της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., του Δημάρχου Ρόδου και των Προέδρων των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων του νησιού στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου. Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Προέδρων για την πρόταση που ετοιμάζεται από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. για υποβολή στην επικείμενη προκήρυξη επιλογής τοπικών προγραμμάτων στο νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD) 2014-2020. Σε συνέχεια των πετυχημένων εφαρμογών του προγράμματος τα προηγούμενα έτη, η νέα πρόταση της ΑΝ.ΔΩ. στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Δωδεκανήσου μέσω της ιδιωτικής αλλά και της δημόσιας πρωτοβουλίας, εφαρμόζοντας μέτρα, δράσεις και ενέργειες που θα προκύψουν από τις ανάγκες της κάθε περιοχής, από την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom up approach). Στη συνάντηση – διαβούλευση έγινε μια πρώτη καταγραφή των αναγκών της κάθε κοινότητας ώστε να περιληφθούν οι σχετικές δράσεις στο τοπικό πρόγραμμα της ΑΝΔΩ. Επίσης ζητήθηκε από τους Προέδρους να δράσουν ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης, ενημερώνοντας τους εν δυνάμει ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Η Πρόεδρος της ΑΝΔΩ ΑΕ κ. Βασιλική Ξεπαπαδάκη, αρχικά ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος και υπογράμμισε σε ότι αφορά στο νησί της Ρόδου ότι για πρώτη φορά και η ΔΕ Ιαλυσού θα συμπεριλαμβάνεται ως επιλέξιμη. Στη συνέχεια αφού παρουσιάστηκαν τα μέτρα του νέου προγράμματος ζήτησε από τους προέδρους των κοινοτήτων – σε ότι αφορά τα προτεινόμενα δημόσια έργα – να καταγράψουν τις προτάσεις τους και να τις υποβάλουν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ωρίμανσής τους. Πρότεινε επίσης στους προέδρους να προγραμματίσουν σε συνεργασία με την ΑΝΔΩ, συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης στις κοινότητές τους για να καταγραφεί και το επενδυτικό ενδιαφέρον από τους ιδιώτες – επιχειρηματίες.

Ο Δήμαρχος κ. Χατζηδιάκος, συνεχάρη την ΑΝΔΩ για την πρωτοβουλία της συνάντησης και εξήρε την άριστη λειτουργία της που την έχουν αναδείξει στις κορυφαίες Αναπτυξιακές Εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Τόνισε μάλιστα πόσο αναγκαία είναι η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής ευκαιρίας στο ισχνό οικονομικό περιβάλλον για τον Δήμο, μέσα όμως στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού. Προέτρεψε γι’ αυτόν τον λόγο τους προέδρους αφού καταγράψουν τις ανάγκες κατά τόπους να προτείνουν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού έργα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση από το νέο πρόγραμμα Leader.

 

Οι διαδικασίες συναντήσεων – διαβουλεύσεων από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. συνεχίζονται ώστε να συνταχθεί μια πρόταση για το Νομό Δωδεκανήσου που θα συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των νησιών, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νομού μας. Είναι σημαντική η καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μας ώστε να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα ενισχυμένης χρηματοδότησης στα Δωδεκάνησα. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα και τις δράσεις ενημέρωσης – διαβούλευσης: κ. Κώστας Ζήφος, Διευθυντής ΑΝ.ΔΩ. τηλ: 2241075323, web-site: www.ando.gr/clld και www.facebook.com/anaptixiaki

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 μεταξύ της
ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., του Δημάρχου Ρόδου και των Προέδρων των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων του νησιού στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου. Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Προέδρων για την πρόταση που ετοιμάζεται από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. για υποβολή στην επικείμενη προκήρυξη επιλογής τοπικών προγραμμάτων στο νέο πρόγραμμα
LEADER (CLLD) 2014-2020. Σε συνέχεια των πετυχημένων εφαρμογών του προγράμματος τα προηγούμενα έτη, η νέα πρόταση της ΑΝ.ΔΩ. στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Δωδεκανήσου μέσω της ιδιωτικής αλλά και της δημόσιας πρωτοβουλίας, εφαρμόζοντας μέτρα, δράσεις και ενέργειες που θα προκύψουν από τις ανάγκες της κάθε περιοχής, από την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom up approach). Στη συνάντηση – διαβούλευση έγινε μια πρώτη καταγραφή των αναγκών της κάθε κοινότητας ώστε να περιληφθούν οι σχετικές δράσεις στο τοπικό πρόγραμμα της ΑΝΔΩ. Επίσης ζητήθηκε από τους Προέδρους να δράσουν ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης, ενημερώνοντας τους εν δυνάμει ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Η Πρόεδρος της ΑΝΔΩ ΑΕ κ. Βασιλική Ξεπαπαδάκη, αρχικά ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος και υπογράμμισε σε ότι αφορά στο νησί της Ρόδου ότι για πρώτη φορά και η ΔΕ Ιαλυσού θα συμπεριλαμβάνεται ως επιλέξιμη. Στη συνέχεια αφού παρουσιάστηκαν τα μέτρα του νέου προγράμματος ζήτησε από τους προέδρους των κοινοτήτων – σε ότι αφορά τα προτεινόμενα δημόσια έργα – να καταγράψουν τις προτάσεις τους και να τις υποβάλουν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ωρίμανσής τους. Πρότεινε επίσης στους προέδρους να προγραμματίσουν σε συνεργασία με την ΑΝΔΩ, συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης στις κοινότητές τους για να καταγραφεί και το επενδυτικό ενδιαφέρον από τους ιδιώτες – επιχειρηματίες.

Ο Δήμαρχος κ. Χατζηδιάκος, συνεχάρη την ΑΝΔΩ για την πρωτοβουλία της συνάντησης και εξήρε την άριστη λειτουργία της που την έχουν αναδείξει στις κορυφαίες Αναπτυξιακές Εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Τόνισε μάλιστα πόσο αναγκαία είναι η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής ευκαιρίας στο ισχνό οικονομικό περιβάλλον για τον Δήμο, μέσα όμως στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού. Προέτρεψε γι’ αυτόν τον λόγο τους προέδρους αφού καταγράψουν τις ανάγκες κατά τόπους να προτείνουν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού έργα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση από το νέο πρόγραμμα Leader.

Οι διαδικασίες συναντήσεων – διαβουλεύσεων από την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. συνεχίζονται ώστε να συνταχθεί μια πρόταση για το Νομό Δωδεκανήσου που θα συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των νησιών, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νομού μας. Είναι σημαντική η καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μας ώστε να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα ενισχυμένης χρηματοδότησης στα Δωδεκάνησα. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα και τις δράσεις ενημέρωσης – διαβούλευσης: κ. Κώστας Ζήφος, Διευθυντής ΑΝ.ΔΩ. τηλ: 2241075323, web-site: www.ando.gr/clld και www.facebook.com/anaptixiaki


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!