Δημήτρης Γάκης: «Το δίκτυο ανάπτυξης της Μεσογείου περνάει μέσα απ’ τα νησιά του Αιγαίου»

Άρθρο του βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη για ένα νέο πρότυπο νησιωτικής ανάπτυξης στο Αιγαίο, μέσα στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων στη ΝΑ Μεσόγειο και στον ευρωπαϊκό Νότο. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 με αφορμή τη διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα που θα διεξαχθεί στη Ρόδο, 8 & 9 Σεπτεμβρίου και της Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 9 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού ΑλέξηΤσίπρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του άρθρου:

***

«Οι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής κυβέρνησης για το συντονισμό των χωρών του ευρωπαϊκού και μεσογειακού «Νότου» που θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Ρόδο, εκτός από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχουν για την αναβάθμιση του ρόλου του «Νότου» στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε οικονομικό, κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, αναδεικνύουν τη σημασία της νησιωτικής Ελλάδας στο σύγχρονο – σύνθετο – γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Στις συναντήσεις αυτές, οι προσκεκλημένοι ηγέτες και αξιωματούχοι των χωρών του «Νότου», θα επικεντρωθούν σε κρίσιμα προβλήματα που αφορούν την οικονομία, το μέλλον και τις προοπτικές της Ευρώπης και το προσφυγικό, υπογραμμίζοντας με ηχηρό τρόπο όλα όσα η Αριστερά έχει τονίσει σ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης: Οι πολιτικές λιτότητας δεν μπορούν και δεν έχουν αποδώσει και ό,τι η Ελλάδα και ο ευρωπαϊκός Νότος, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις αλλά και την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να αποδώσει η πρωτοβουλία Τσίπρα στη Σύνοδο των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών και η διάσκεψη στη Ρόδο. Με τη συλλογική και αποφασιστική προσπάθεια όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να γίνει η Μεσόγειος θάλασσα ανάπτυξης, προόδου και ευμάρειας για όλους τους λαούς που κατοικούν στα παράλια της.

Ταυτόχρονα, μας δίνεται η ευκαιρία να θέσουμε σε ένα νέο διεθνές επίπεδο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου, συνεισφέροντας σημαντικά στο δημόσιο διάλογο που διενεργείται μεταξύ θεσμικών και κοινωνικών φορέων στη χώρα μας για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις νησιωτικές περιοχές.

Η Κυβέρνηση προχωράει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για τη νησιωτική χώρα

Ένας διάλογος που, έχει ήδη ανοίξει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό στόχων και αναπτυξιακών κατευθύνσεων στη νησιωτική χώρα. Από την μια πλευρά, για να αναδείξουμε τον κομβικό ρόλο του Αιγαίου στην ευρωπαϊκή περιφερειακή ολοκλήρωση και να ενισχύσουμε τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών και των ευρωπαϊκών θεσμών για την επίλυση του προσφυγικού και από την άλλη – αυτή της καθημερινής πραγματικότητας στα νησιά - για να δημιουργούν οι προϋποθέσεις που θα δώσουν ώθηση στη νησιωτική οικονομία: Με επενδύσεις και καινοτομίες, με τη δημιουργία συνθηκών για καλύτερη ποιότητα ζωής στους ακρίτες μας. Με δράσεις που θα καταπολεμούν τις ανισότητες και θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, με έργα που θα στοχεύουν στην αύξηση του πληθυσμού μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη νησιωτική χώρα.

Νησιωτικός χάρτης ανάπτυξης

Όλα αυτά θα μπορέσουν να προχωρήσουν με ένα ειδικό στρατηγικό Σχέδιο Νησιωτικής Ανάπτυξης, με τη δημιουργία ενός πρότυπου ανάπτυξης – ενός «χάρτη ανάπτυξης» για τα νησιά, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις υποδομές και θα εξασφαλίζει την ισόρροπη και αειφορική σχέση της τουριστικής δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον. Εργαλεία μας σε αυτό το έργο: Η τεκμηρίωση από επιστημονικές έρευνες για τις πραγματικές «χρονικές αποστάσεις» και το αυξημένο μεταφορικό κόστος λόγω της δυσκολίας σε συγκοινωνιακή πρόσβαση των κατοίκων των μικρών νησιών, οι προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη που έχουν διατυπωθεί αρμοδίως στην υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών της Βουλής και το πρόσφατο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καλεί την Κομισιόν να δράσει με συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής για τα νησιά, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της παροχής βοήθειας ώστε να αντιμετωπισθούν τα ειδικά κοινωνικά και δημογραφικά προβλήματα των νησιωτικών περιοχών.

Το μοντέλο θα μπορεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους βασικούς άξονες, όπως η σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση αναγκαία - σύγχρονη - νέα προσέγγιση στην άσκηση νησιωτικής πολιτικής, που από τις βραχυπρόθεσμες λύσεις θα δίνει έμφαση στην έγκαιρη υιοθέτηση ρεαλιστικών, μεσοπρόθεσμων και στρατηγικών επιλογών. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της αλλαγής της κατεύθυνσης προς την ανάπτυξη θα αποτελέσει η υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης των τοπικών “brand name” (για παράδειγμα τα νησιωτικά αγροτικά προϊόντα), καθώς και η υλοποίηση στοχευμένων αναπτυξιακών και διαρθρωτικών μέτρων στα πιο μικρά νησιά, μέσα από ένα ευρύτερο πακέτο εργαλείων οικονομικής πολιτικής, καθώς και η ευρεία χρήση της νέας τεχνολογίας (μέσα από τις έξυπνες ειδικεύσεις και την καινοτομία των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ), που θα δίνουν αντικειμενικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους επιχειρηματίες.

Μετά τη σταθεροποίηση που πετύχαμε στην οικονομία τον τελευταίο χρόνο, χρειάζεται τώρα περισσότερη ευελιξία, με τη χρήση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα συνδέουν την εθνική οικονομική και κοινωνική πολιτική με τη πραγματικότητα των νησιωτικών περιοχών (όπως οι αναπτυξιακές τράπεζες ειδικού σκοπού και τα επενδυτικά Ταμεία), με έμφαση στο μικρομεσαίο επιχειρείν. Σε αυτό το πρότυπο για νησιωτική ανάπτυξη, σημαντική παράμετρος είναι ο διαρκής διάλογος και η συνεργασία κυβέρνησης, αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και κοινωνίας, με διάρκεια, περιεχόμενο και συγκεκριμένη αναπτυξιακή ατζέντα. Ειδικά τώρα που η ελληνική οικονομία καθορίζει μια πορεία προς την ανάκαμψη, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να διευρύνονται τα πεδία επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για να οδηγηθεί σε δρόμο ανάπτυξης η νησιωτική Ελλάδα.»

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-.-


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!