Σαν μπαλάκι πέταξε το «Leader Αλιείας» και έφυγε για Αμερική

Εδω και λίγες μέρες ακούγετε ότι η Κάλυμνος πολύ πιθανόν να χάσει το πρόγραμμα Leader Αλιείας από δική της υπαιτιότητα, δηλαδή από την κακή διαχείριση του χρόνου κατά τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. Πως φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για το ενδεχόμενο να χάσουμε το Leader Αλιείας;

Πολύ απλά, την στιγμή που η  ΑΝΔΩ στέλνει στο Δήμαρχο Γεώργιο Ρούσσο τις παρακάτω παρατηρήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί των οποίων πρέπει να γίνουν τελικές απαντήσεις ώστε να οριστικοποιηθεί το κείμενο το προγράμματος και να προχωρήσει στην επόμενη φάση υλοποίησης του, εκείνος αποφασίζει να μην ασχοληθεί καν  με το θέμα και παίρνει το αεροπλάνο και τα φιλαράκια του και πετάει για Αμερική… τζάμπα διακοπές βλέπετε!!

Φρόντισε όμως να στείλει επιστολή προς τον νεοεκλεγμένο Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη όπου στην ουσία του φορτώνει την όλη αντιμετώπιση του θέματος που προέκυψε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αλιευτικών Οργανώσεων.

Ας ελπίζουμε πως θα καταφέρει εγκαίρως ο νεοεκλεγμένος Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης  να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ομαλή οριστικοποίηση του προγράμματος Leader Αλιείας για την Κάλυμνο και επίσπευση της έναρξης υλοποίησης του.

Το έγγραφο του κ. Ρούσσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κάλυμνος 22.11.2010
Α.Π. 13.824

ΠΡΟΣ: Νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Καλυμνίων κ. Διακομιχάλη Δ.

Κοιν/ση για ενέργεια

1.   Πρόεδρο Ομοσπονδίας Αλιευτικών Οργανώσεων κ. Κατσοτούρχη Γ.

 

Κοιν/ση για ενημέρωση

1.   Σημερινούς και νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους Καλύμνου

2.   Περιφερειακούς Συμβούλους Καλύμνου

 

ΘΕΜΑ: Οριστικοποίηση του προγράμματος Leader Αλιείας για την Κάλυμνο και επίσπευση της έναρξης υλοποίησης του.

Κύριε Δήμαρχε ,

Οπως γνωρίζετε , στα προηγούμενα χρόνια και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αλιευτικών Οργανώσεων κερδίσαμε για την Κάλυμνο το πρόγραμμα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η προσπάθειά μας αυτή βρίσκεται λίγο πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος που θα έχετε την χαρά να την διαχειριστείτε εσείς.

Ομως λάβαμε ηλεκτρονικά από την ΑΝΔΩ τις παρακάτω παρατηρήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί των οποίων πρέπει να γίνουν τελικές απαντήσεις ώστε να οριστικοποιηθεί το κείμενο το προγράμματος και να προχωρήσει στην επόμενη φάση υλοποίησης του.

Φρονούμε ότι πρόκειται για ουσιαστική διαδικασία για το βασικότερο πρόγραμμα που θα πρέπει να υλοποιήσετε στην διάρκεια της θητείας σας. Συνεπώς στο πλαίσιο της ομαλής μεταβίβασης των ευθυνών του Δήμου σε εσάς και σεβόμενοι την απόφαση του Καλυμνιακού Λαού σας διαβιβάζουμε τις παρατηρήσεις αυτές και παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες προς την ΑΝΔΩ με παράλληλη ενημέρωση μας. Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να προχωρήσετε στην άμεση δική σας συνεννόηση με την Ομοσπονδία Αλιευτικών Οργανώσεων και την ΑΝΔΩ με παράλληλη δική μας ενημέρωση. Η πρωτοβουλία είναι πλέον σε εσάς και εύχομαι καλή επιτυχία στην συνέχεια της προσπάθειας και γρήγορη έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. (σας επισυνάπτουμε το ισχύον σχετικό κείμενο το προγράμματος)

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

«Σε ότι αφορά το αναμορφωμένο πρόγραμμά σας (έκδοση 2), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

1.       Κατηγορίες πράξεων: 4.1.1.1.2. & 4.1.1.2.2.

Συνιστάται να αλλάξει ο τίτλος ώστε να μην επικεντρώνεται στη λέξη του οικοτουρισμού. Προτείνεται να μετατραπεί σε «....για την εξυπηρέτηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού» όπου περιλαμβάνεται και ο οικοτουρισμός.

2.       Κατηγορία πράξεων: 4.1.1.1.3.

Δεδομένου ότι αυτή η κατηγορία πράξεων αναφέρεται σε επιχειρήσεις από αλιείς και η επισκευή σκαφών απαιτεί συγκεκριμένη τεχνογνωσία, υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον από αλιείς ; (δηλ. ο επενδυτής -αλιέας θα πρέπει να προσλάβει κάποιους ειδικούς πχ ναυπηγό ? , που να γνωρίζουν το αντικείμενο)

3.       Κατηγορίες πράξεων: 4.1.1.1.10. & 4.1.1.2.10 «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Ενημέρωσης»

Είχε ζητηθεί καλύτερη περιγραφή αυτών των κατ. πράξεων, δηλ. ποιές ενέργειες θα αναληφθούν και από ποιόν φορέα καθώς και τεκμηρίωση της «επένδυσης». Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να περιγραφεί με ποιόν τρόπο θα συμβάλλουν οικονομικά οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν. Επιπλέον, είχε προταθεί να περιγραφεί ότι η προτεινόμενη πράξη θα ήταν προκαταρκτική καθώς και  ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστεί η πράξη μετά από το πρόγραμμα.

4.       Κατηγορία πράξεων: 4.1.1.3.

Να αναφερθεί ότι η υλοποίηση κλπ. θα γίνει σύμφωνα με την  ΚΥΑ του αντίστοιχου οριζόντιου μέτρου του ΕΠΑΛ 2007-2013.

 

Επίσης, οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη συγκεκριμένη κατ. πράξεων θα υλοποιήσουν επενδύσεις που :

*        σχετίζονται με αλ. προϊόντα τοπικής παραγωγής

*        συμβάλλουν στην επίτευξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος καθώς και στην προβολή της περιοχής παρέμβασης και όχι «αυτόνομες» επενδύσεις που δύνανται να ενταχθούν στο αντίστοιχο  οριζόντιο μέτρο του ΕΠΑΛ.

5.       Κατηγορία πράξεων: 4.1.2.1.1.

Να μεταφερθεί στην κπ 4.1.2.1.2. και να αλλάξει ο τίτλος από Καταδυτικό Πάρκο σε καταδυτικό κέντρο ή και σε : «Κέντρο υποδοχής - πληροφόρησης και παρουσίασης του καταδυτικού πάρκου Καλύμνου»

¼πως είχε επισημανθεί στη τεχνική σύσκεψη θα πρέπει να γίνει καλύτερη περιγραφή της πράξης (- πως προβλέπεται να λειτουργήσει;) καθώς και ανάλυση του προϋπολογισμού, τουλάχιστον ανά υποέργο (η υποδομή θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα).

6.       Κατηγορία πράξεων: 4.1.2.1.2.

Αναρριχητικό Κέντρο Σκάλια- να αντικατασταθεί η λέξη «διδάσκονται» από τη λέξη «παρουσιάζονται» (σελ. 49 α' παραγρ.)

Ανάλυση του προϋπολογισμού (σε υποδομή, εξοπλισμό, όχημα).

7.       Κατηγορία πράξεων: 4.1.2.1.3.

Ανάλυση του προϋπολογισμού (τουλάχιστον σε δημιουργία νέων διαδρομών και σε συντήρηση υφιστάμενων).

8.       Κατηγορία πράξεων: 4.1.2.2.1.

Ελαιοτριβείο Παναγίας Γαλατιανής: Είχε ζητηθεί περισσότερη ανάλυση της πράξης δηλαδή ποιες κατασκευαστικές εργασίες θα γίνουν καθώς και ανάλυση προϋπολογισμού

9.       Κατηγορία πράξεων: 4.1.2.2.2.

Ανάλυση προϋπολογισμού (ενδ. τιμή μονάδας για τις στολές καθώς και για τα όργανα )

10.     Κατηγορία πράξεων: 4.1.2.3

Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες ανάπλασης για τους συγκεκριμένους οικισμούς και ότι οι προτεινόμενες ενέργειες περιλαμβάνονται στις προτεραιότητές τους όπως έχουν διαμορφωθεί.

Ανάλυση του προϋπολογισμού.

11.     Κατηγορία πράξεων: 4.1.2.4

Αλιευτικό Καταφύγιο - πόσα σκάφη θα εξυπηρετηθούν; Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα υλοποιηθούν (δηλ. όπου αναφέρονται οι φράσεις «θα παρέχει», «θα πρέπει» κλπ , τι εννοούμε ?) και εκτιμώμενο κόστος ανά ενέργεια

12.    Γενικά για τις δημόσιες επενδύσεις

*        Θα πρέπει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πώς θα λειτουργήσουν

*        Σε κάθε τεχνικό δελτίο , η ανάλυση του πρ/σμού θα συνοδεύεται από τη σημείωση ότι αυτή θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση του έργου.»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!