ΘΕΜΑ: Προσλήψεις μη μόνιμου και μη αορίστου χρόνου προσωπικού στους Δήμους για το 2010

Κάλυμνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ:

1.Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ζερβό Σ

2.Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου

3.Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. κ. Μπούκη

4.Πρόεδρο ΔΕΥΑΚ κ. Μαστροκούκο

5.Πρόεδρο ΑΝΕΚ κ. Λελέκη Μ

6.Πρόεδρο ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ κ. Σκουμπουρδή

7.Πρόεδρο ΔΑΟΚ κ. Μαύρο Γ

8.Αντιπρόεδρο ΔΟΤ κα. Χαλκίτη Ειρ.

9.Δντές Δήμου και ΔΕΥΑΚ

10.Αναπληρωτή Δντή ΤΥ κ. Μπαλαλή Σ.

11.Υπεύθυνη Γραμματείας Δήμου κα. Μαϊλλη Κ

12.Ειδικό Γραμματέα Δ.Σ. κ. Καμπούρη Μ

13.Προϊστάμενο Τμήματος Καθαριότητας κ. Καμπούρη Ν

14.Υπέυθυνη Τμήματος Πρασίνου κα. Κουτούζη Μ.

15.Υπέυθυνο Γραφείου Μηχανοργάνωσης κ. Ροδίτη Δ.

16.Υπεύθυνη Πολιτισμού κα. Μαύρου Π

Ταχ. Δ/νση: 852 00 Κάλυμνος

Πληροφορ:

Τηλέφωνο: 2243 0

Fax:    2243-028440

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: www.kalymnos-isl.gr

Κοιν/ση:

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις μη μόνιμου και μη αορίστου χρόνου προσωπικού στους Δήμους , τα ΝΠ τους και τις «κάθε φύσεως επιχειρήσεις» τους για το 2010

 

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336 του ΥΠΕΣ.

Κοινοποίηση:

1.Δημοτικούς Συμβούλους

2.ΜΜΕ Καλύμνου

Σας διαβιβάζουμε την σχετική με το θέμα εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρακαλείστε όπως μέχρι την 10/01/10 το αργότερο να έχετε πρωτοκολλήσει στην Γραμματεία του Δήμου και να έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά προς το

mayorkal@otenet.gr τα σχετικά έντυπα των παραρτημάτων Α και Β συμπληρωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που διοικείτε και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μας.(Μετά την παραλαβή όλων των προτάσεων από τους παραλήπτες του παρόντος θα υπάρξει ειδικό δημοτικό συμβούλιο ψήφισης της τελικής συγκεντρωτικής πρότασης-αιτήματος του Δήμου , των ΝΠ του και των «κάθε φύσεως επιχειρήσεων» του , που θα σταλεί προς το ΥΠΕΣ και το ΑΣΕΠ για έγκριση.)

1. Για το Δ.Λ.Τ. να υπάρχει υπογραφή από τον κ. Μπούκη και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Οι πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε πρόσληψη θα μπορεί να είναι είτε από τους ίδιους πόρους του ΔΛΤ είτε με προσδοκώμενη επιχορήγηση του ΔΛΤ από τον Δήμο. Η υπογραφή του κ. Μπούκη θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων από τους ίδιους πόρους του ΔΛΤ. Αν πρόκειται για προσδοκώμενες πιστώσεις από επιχορήγηση από τον Δήμο καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤ και του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στους Π/Υ-2010 τόσο του ΔΛΤ όσο και του Δήμου

2. Για την ΔΕΥΑΚ να υπάρχει υπογραφή τόσο από τον κ. Δντή της ΔΕΥΑΚ κ. Λαζαρή όσο και από τον Πρόεδρο κ. Μαστροκούκο. Οι πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε πρόσληψη θα μπορεί να είναι μόνο από τους ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ. Η υπογραφή του κ. Μαστροκούκου θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Λαζαρή θα σημαίνει και εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας αλλά και βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων από τους ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στους Π/Υ-2010 τόσο της ΔΕΥΑΚ όσο και του Δήμου

3. Για την ΑΝΕΚ να υπάρχει υπογραφή τόσο από τον Λογιστή της ΑΝΕΚ κ. Κουρούνη Μ  όσο και από τον Πρόεδρο κ. Λελέκη . Οι πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε πρόσληψη θα μπορεί να είναι μόνο από τους ίδιους πόρους της ΑΝΕΚ. Η υπογραφή του κ. Λελέκη  θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Κουρούνη θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων από τους ίδιους πόρους της ΑΝΕΚ.

4. Για την ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ να υπάρχει υπογραφή τόσο από τον Λογιστή της ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ κ. Καμπούρη Σκ.  όσο και από τον Πρόεδρο κ. Σκουμπουρδή . Οι πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε πρόσληψη θα μπορεί να είναι μόνο από τους ίδιους πόρους της ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ. Η υπογραφή του κ. Σκουμπουρδή  θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Καμπούρη Σκ.   θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων από τους ίδιους πόρους της ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ.

5. Για την Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών (εκτός υπηρεσιών Τουρισμού , Πολιτισμού και Αθλητισμού) να υπάρχει υπογραφή από τον Δντή των Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλαχούζο και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή του κ. Αλαχούζου θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

6. Για τις υπηρεσίες Τουρισμού να υπάρχει υπογραφή από την κα. Χαλκίτη Ειρ. και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή της κας. Χαλκίτη θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση της Επιτροπής Τουρισμού και του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

7. Για τις υπηρεσίες Πολιτισμού να υπάρχει υπογραφή από την κα. Μαύρου Π. και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή της κας. Μαύρου Π θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού  και του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

8. Για τις υπηρεσίες Αθλητισμού να υπάρχει υπογραφή από τον  κ. Μαύρο Γ. και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή του κ. Μαύρου Γ θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού  και του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

9. Για την Δνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Καθαριότητας να υπάρχει υπογραφή από τον Τμηματάρχη κ. Καμπούρη Ν , τον Δντή κ. Μαραγκό και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή των κ.κ. Καμπούρη Ν και Μαραγκού Γ θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

10. Για την Δνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Πρασίνου να υπάρχει υπογραφή από την κα. Κουτούζη Μ  , τον Δντή κ. Μαραγκό και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή των κ.κ. Κουτούζη Μ  και Μαραγκού Γ θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

11. Για την Δνση Περιβάλλοντος-Για κάθε άλλη αρμοδιότητα εκτός Καθαριότητας και  Πρασίνου να υπάρχει υπογραφή από τον Δντή κ. Μαραγκό και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή του κ. Μαραγκού Γ θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

12. Για την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών(εκτός μηχανοργάνωσης) να υπάρχει υπογραφή από τον Δντή κ. Χούλλη(ή τον αναπληρωτή του κ. Μπαλαλή) και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή του κ. Χούλλη (ή του αναπληρωτή του κ. Μπαλαλή) θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

13. Για την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Γραφείο Μηχανοργάνωσης να υπάρχει υπογραφή από τον κ. Ροδίτη Δ και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή του κ. Ροδίτη Δ. θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

14. Για την Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών να υπάρχει υπογραφή από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούκη Μ και από τον Δντή των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πίκο Π. Η υπογραφή του κ. Μπούκη Μ θα σημαίνει εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενώ του κ. Πίκου θα σημαίνει και εισήγηση επί της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας αλλά και βεβαίωση για την ύπαρξη των αναγκαίων και σίγουρων πιστώσεων στον Π/Υ-2010 του Δήμου. Αν πρόκειται για πιστώσεις που δεν υπάρχουν στον Π/Υ-2010 του Δήμου καμιά από τις δύο υπογραφές δεν βεβαιώνει τίποτα αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση σε επίπεδο Δήμου και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόταση εξοικονόμησης των απαιτούμενων πόρων. Για την ρεαλιστική συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Α και Β πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την τελική έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ θα υπάρξει τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστικοποιούνται οι προσλήψεις που τελικά θα προχωρήσουν (με διαδικασία ΑΣΕΠ) και θα γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στον Π/Υ-2010 του Δήμου

15. Όλα τα έντυπα-προτάσεις που θα κατατεθούν στην Γραμματεία του Δήμου θα χρεώνονται αυτόματα στον Δντή των Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλαχούζο που το αργότερο μέχρι το τέλος του εργάσιμου ωραρίου της 11/01/10 θα πρέπει να έχει πρωτοκολλήσει εις διπλούν στην Γραμματεία προς τον Δήμαρχο και το Δ.Σ. συνολική εισήγηση φάκελο όπου θα περιλαμβάνονται αντίγραφα όλων των εγγράφων και δικές του παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέμα κρίνει εκείνος σκόπιμο και όλα αυτά θα φροντίσει να βεβαιωθεί ότι έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά προς τον Δήμαρχο. Κάθε ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να ζητά από την Γραμματεία και να παίρνει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα. Η Γραμματεία του Δήμου να διαβιβάσει τον ένα από τους δύο φακέλους που θα καταθέσει ο κ. Αλαχούζος , στον Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. Με ευθύνη του Δημάρχου κάθε πρωτοκολλημένο σχετικό έγγραφο θα γίνεται προσπάθεια να αναρτάται στο Διοικητικό Site του Δήμου απ’ όπου μπορούν να το «κατεβάζει» κάθε ενδιαφερόμενος προς αποφυγή αύξησης του όγκου εργασίας της Γραμματείας του Δήμου και προς αποφυγή εκτυπώσεων (καλή περιβαλλοντική πρακτική)

16. Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. να συγκαλέσει εγκαίρως και μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο για την Πέμπτη 14/01/10 και ώρα 20:00 με θέμα «Έγκριση πρότασης προς το ΥΠΕΣ και το ΑΣΕΠ για τον προγραμματισμού προσλήψεων του Δήμου , των ΝΠ του και «των κάθε φύσεως επιχειρήσεων» του για το έτος 2010» με εισηγητή τον Δήμαρχο.

17. Όλοι οι Δντές καθώς και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Καθαριότητας κ. Καμπούρης Ν και η Υπεύθυνη Πολιτισμού κα. Μαύρου εντέλλονται να είναι παρόντες στην ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ. Τον κ. Χούλλη εφόσον απουσιάζει θα αναπληρώσει ο αναπληρωτής του κ. Μπαλαλής.

18. Τα μη υπηρεσιακά στελέχη που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παρακαλούνται επίσης να είναι παρόντα στην ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ.

19. Οι προτάσεις οφείλουν να εντάσσονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2010. Ο έλεγχος για το αν πληρείται η ανωτέρω υποχρέωση θα γίνει αναγκαστικά από τον Δήμαρχο δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε ακόμη υπηρεσία διαχείρισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Καλό όμως είναι οι συμπληρώνοντες τους πίνακες και τα έντυπα να το λάβουν αυτό υπόψη τους προς αποφυγή περιττού κόπου και πολύτιμου χρόνου.

20. Τον γενικό συντονισμό για την έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου που για κάθε καθυστέρηση ή δυσλειτουργία θα ενημερώνει άμεσα τον Δήμαρχο και που οφείλει με πρωτοβουλία του να προκαλέσει όλες τις απαραίτητες συναντήσεις , συσκέψεις και ενημερωτικές-διευκρινιστικές συζητήσεις.

Προτεινόμενη (μη υποχρεωτική) μεθοδολογία

1.Διαβάζοντας τον Π/Υ-2010 του Δήμου (και τους επιμέρους Π/Υ όσον αφορά την ΔΕΥΑΚ και το ΔΛΤ) σημειώνουμε τις απαιτούμενες ειδικότητες , προσόντα και πλήθος για τις προκύπτουσες αναγκαίες προσλήψεις για την υπηρεσία που είμαστε αρμόδιοι σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

2.Για κάθε περίπτωση που δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες πιστώσεις ή υπάρχουν και δεν επαρκούν κάνουμε σχετική σημείωση του επιπλέον ποσού που απαιτείται(σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ή (και) του φορέα που έχουμε αρμοδιότητα).

3Σημειώνουμε για κάθε περίπτωση με μη επαρκείς πιστώσεις στους Π/Υ μια πρόταση εξεύρεσης πιστώσεων. Αν δεν μπορούμε να έχουμε πρόταση σημειώνουμε την ένδειξη «ΑΠΕΑΠ» (δηλαδή , ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ»

4.Κάνουμε διαβούλευση αν το κρίνουμε σκόπιμο με το αντίστοιχο συλλογικό όργανο , συναδέλφους κ.λ.π.

5.Οριστικοποιούμε τον κατάλογο με όλες τις παρατηρήσεις μας

6.Συμπληρώνουμε τον Πίνακα και τα έντυπα των Παραρτημάτων Α και Β και τα υπογράφουμε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7.Πρωτοκολούμε την πρόταση μας στην  Γραμματεία του Δήμου και την στέλλουμε ηλεκτρονικά στον Δήμαρχο στο mayorkal@otenet.gr αναφέροντας στο σχετικό e-mail τόσο τον ΑΠ που έλαβε η πρόταση μας στην Γραμματεία του Δήμου όσο και τους υπογράφοντες.

Καλή δύναμη και σε αυτή την ακόμα μια πρωτόγνωρη διαδικασία!!!!

Καλή και Δημιουργική Χρονιά σε όλους και όλες σας.

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ-2010-Επιστολή οδηγιών Δημάρχου


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!